Miniminivån för varg föreslås öka i bland annat Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Västra Götaland.
Foto: Shutterstock Miniminivån för varg föreslås öka i bland annat Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Västra Götaland.

Länsstyrelser föreslår fler vargar

Länsstyrelserna i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet har nu enats om ett förslag om länsvis fördelning av varg. Miniminivån föreslås öka i bland annat Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Västra Götaland.

Dessutom föreslås att Uppsala och Stockholms län får krav på en vargföryngring vardera.
I Värmland och Örebro län föreslås nivån sänkas, från nuvarande 11 till 7,5 respektive från 5 till 3,5 föryngringar.

Revideras vart femte år
Beslutande i frågan är Naturvårdsverket som enligt jaktlagstiftningen minst en gång vart femte år ska se över fördelningen av de regionala miniminivåerna.
De föreslagna nivåerna i de åtta länen i mellersta rovdjursförvaltningsområdet blir tillsammans 28,5 föryngringar. Naturvårdsverket kräver totalt 30 föryngringar inom landet för att referensvärdet på 300 vargar ska uppnås.

Så här ser mellersta rovdjursförvaltningsområdets förslag ut:
Län Miniminivåer 2014 Miniminivåer 2019
Dalarna   7 8
Gävleborg   2  3,5
Stockholm   –  1
Uppsala   –  1
Värmland  11  7,5
Västmanland   1  1,5
Västra Götaland   1  2,5
Örebro   5  3,5
Totalt   27  28,5