Moderatorn har besökt sidan under det dygn de hotfulla kommentarerna legat ute.
Moderatorn har besökt sidan under det dygn de hotfulla kommentarerna legat ute.

Låter hotfulla kommentarer vara kvar

Urspårad debatt hos norska vargvänner

Norska organisationen Aksjonen rovviltets röst, ARR, städar inte bort kommentarer där vargvänner undrar om är tillåtet att avliva fårbönder.

När detta skrivs har det gått ungefär ett dygn sedan ARR lade ut en text på Facebook om en varg som skjutits i skyddsjakt.
Två personer lade efter några timmar in kommentarer där de frågade om det är tillåtet att avliva fårbönder. 

”Forstår deg godt” 
Ett par debattörer protesterar mot kommentarerna, men det finns också andra reaktioner:
”Man blir frustrert, men å stille spørsmål om ”er det lov å avlive sauebønder”…….Jeg forstår deg godt, men, hvis feil personer leser dette…Smiley wink”, skriver en man.
ARR:s moderater har varit inne på sidan och lagt ut nya trådar efter att de hotfulla kommentarerna lades ut.
Efter ett dygn är dock kommentarerna kvar på sidan.