Forskning visar att lax och öring tar hjälp av sina luktorgan när de simmar hem till sina älvar och vattendrag för lek.
Foto: Shutterstock Forskning visar att lax och öring tar hjälp av sina luktorgan när de simmar hem till sina älvar och vattendrag för lek.

Lax och öring luktar sig hem

Laxens och havsöringens utmärkta luktsinne hjälper den att hitta från havet till älvarna där den leker, skriver Forskning & Framsteg.

De båda laxfiskarterna stannar två-tre år i sina hemmavatten. Sedan vandrar de ut i havet och söker föda. När det är dags för lek vandrar de hem tiotals mil. Laxarna rör sig över ännu större områden, ibland i hela Östersjön.
Svenske forskaren Gunnar Bertmar har studerat hur de hittar hem, inte bara till sina älvar utan också exakt till de forsar och vattendrag där de själva föddes.

Haslers teori
– År 1966 presenterade professor Arthur Hasler teorin att stillhavslax orienterar sig med enbart luktsinnet när de återvänder till födelsevattnen för att leka. Jag ville undersöka om denna teori stämde på lax och havsöring i svenska vatten, säger Gunnar Bergmar till Forskning & Framsteg.
Han har funnit att lax och öring har utomordentliga luktsinnen och tesen är att de tar hjälp av sina luktorgan för att hitta hem. Bergmar anser att hans fältexperiment visar att fiskarna känner lukter från kemiska ämnen från klippor, jord och växter.

Ytterligare hemligheter
Det kan finnas ytterligare hemligheter bakom öringens och laxens navigataionsförmåga,
– Smak, strömriktning, temperatur och salthalt spelar sannolikt en viktig roll för orienteringsförmågan. Kanske även sol, stjärnor och jordens magnetism, säger Gunnar Bergmar till Forskning & Framsteg.