Jägarnas Riksförbund gör tummen upp för att det väntas bli licensjakt på 2 000 gråsälar med början 20 april. Men JRF påpekar bland annat att jakten även borde få ske i skyddade områden och att det måste bli tillåtet att sälja till exempel sälskinn.
Foto: Shutterstock Jägarnas Riksförbund gör tummen upp för att det väntas bli licensjakt på 2 000 gråsälar med början 20 april. Men JRF påpekar bland annat att jakten även borde få ske i skyddade områden och att det måste bli tillåtet att sälja till exempel sälskinn.

Licensjakt på 2 000 gråsälar

Naturvårdsverket planerar att besluta om licensjakt på 2 000 gråsälar. Jakten är tänkt att börja den 20 april. De länsvisa kvoterna slopas. Dessutom försvinner regeln om att jakten bara får ske inom 200 meter där sälar orsakat skador. Jägarnas Riksförbund, JRF, applåderar nyordningen som öppnar för riktig säljakt i Sverige.

– Det är ett steg mot att se sälen som en resurs och att de jägare som vill engagera sig i att lära sig jaktformen också kan göra det, säger Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på JRF.
Naturvårdsverket vill gärna ha in synpunkter om den kommande licensjakten på gråsäl, som föreslås pågå 20 april till 31 januari.
Det är viktigt att kontroll av återstående tilldelning och rapportering av fällda sälar sker enkelt, så att de jägare som engagerar sig i säljakt också har möjlighet att jaga när förhållandena medger, anser JRF.
– Naturligtvis är det också bra att kravet på att jakt endast får bedrivas i anslutning till fiskeredskap slopas, kommenterar Jens Gustafsson.

Vill ha mindre krav på provtagning
Den omständliga provtagningen måste minskas för att öka incitamentet att jaga, påpekar JRF.
– Det måste finnas andra sätt för forskarna att få in prover från tillräckligt många sälar utan att lägga ansvaret på dem som jagar, tycker Jens Gustafsson,
JRF vill att jakt även tillåts inom sälskyddsområden.
– De sälskyddsområden som finns verkar ha fungerat alldeles för bra eftersom sälpopulationen ökat bortom all kontroll, konstaterar JRF-konsulenten.

Efterlyser slopat förbud att sälja sälprodukter
Det är förbjudet att sälja bland annat skinnen från fällda sälar.
– Naturvårdsverket måste som ansvarig myndighet ta tag i frågan om att tillåta försäljning av sälprodukter. För att sälen verkligen ska kunna nyttjas som en resurs måste också möjligheterna för avsättning av produkterna finnas, säger Jens Gustafsson.
Av de 1 750 gråsälar som fick fällas under den senaste perioden med skyddsjakt fälldes 1 050.

Utökad skyddsjakt på vikare och knubbsälar
Naturvårdsverket överväger även att tillåta utökad skyddsjakt på knubbsälar och vikare.
Under 2020 och 2021 kan det bli en kvot på sammanlagt 900 knubbsälar, fördelat på kvoter för Skåne, Halland och Västra Götaland. Det är en ökning med 300 jämfört med förra säsongen.
I vattnen utanför Norrbotten och Västerbotten kan det i sin tur bli skyddsjakt på sammanlagt 400 vikare, vilket är en ökning på 100.