20 björnar får fällas under årets licensjakt i Norrbotten.
Foto: Mostphotos 20 björnar får fällas under årets licensjakt i Norrbotten.

Licensjakt på 20 björnar i Norrbotten

Precis som förra året blir tilldelningen under årets licensjakt på björn i Norrbotten 20 björnar. Skyddsjakterna under våren var betydligt mer omfattande. Under dem fälldes 65 björnar för att skydda rennäringen.

– Baserat på rapporter om närkontakter med björn från olika delar av länet ser vi ett behov av att bromsa tillväxten av björnstammen och därmed minska de skador och det obehag en för tät björnstam kan åsamka. Det är i enlighet med den förvaltningsplan som viltförvaltningsdelegationen i Norrbotten fastställde i april 2021, kommenterar Anna Danell Savela, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen, licensjaktsbeslutet i ett pressmeddelande.

Spillningsinventering samtidigt
Länsstyrelsen bedömer, baserat på björnobsen tre år i rad, att stammen i Norrbotten ligger på samma nivå som 2013, det vill säga cirka 600 individer. Målet är att förvalta länets björnstam inom förvaltningsintervallet på 250–600 individer.
– Med startskottet av björnjakten drar också årets spillningsinventering på björn i gång. Resultatet från spillningsinventeringen möjliggör en utvärdering av vår förvaltning och är en stark grund för våra förvaltningsbeslut framöver, säger Anna Danell Savela.

Inga jaktområden
I år görs ingen uppdelning på olika jaktområden under licensjakten, utan de 20 tilldelade björnarna får fällas i hela Norrbotten med undantag för nationalparkerna.
Licensjaktsbeslutet kommer att publiceras inom kort på länsstyrelsens webbplats.