Även i år blir det licensjakt på 48 björnar i Dalarna. Jägarna får inte gehör för att höja jaktkvoten i länet.
Foto: Shutterstock.com Även i år blir det licensjakt på 48 björnar i Dalarna. Jägarna får inte gehör för att höja jaktkvoten i länet.

Licensjakt på 48 björnar i Dalarna

Den 21 augusti är det samma licenskvot på björn i Dalarna som förra hösten – 48 björnar får fällas i länet.

Honkvoten finns kvar. Jakten är fördelad på fyra områden med en särskild kvot för vuxna honor i två av områdena.
Hur många björnar som får skjutas inom varje område bestäms utifrån målet att den svenska björnstammen ska tillåtas att spridas söderut.
Nytt för i år är att länsstyrelsen i Dalarna avsatt ett delområde inom område 1 (område 1a) för att rikta en del av avskjutningen mot renarnas kalvningsland.
– Med detta vill vi förebygga skador för rennäringen, säger Linda Vedin, vilthandläggare på länsstyrelsen.

Jägarna vill ha större björnjakt
Företrädare för jägarna i Dalarna vill ha en mycket större licensjakt på björn.
– Dalarna har ett långsiktigt förvaltningsmål på mellan 250 och 290 björnar som är fattat av Dalarnas viltförvaltningsdelegation. Årets jakt innebär att vi ytterligare närmar oss det antalet, kommenterar Linda Vedin.
I Dalarna innebär beslutet om björnjakt även att björnjägare med halvautomatiska studsare tillåts att ha magasin för fem patroner. Det sker för att öka säkerheten om en björn skulle gå till attack.
Även i Dalarna är björnjakt vid åtel tillåtet, så länge inte björnhundar släpps på björnspår vid en åtel.