Det finns möjligheter till licensjakt på järv efter att Naturvårdsverket nu sammanställt en förvaltningsplan för arten.
Foto: Erik Mandre / Shutterstock.com Det finns möjligheter till licensjakt på järv efter att Naturvårdsverket nu sammanställt en förvaltningsplan för arten.

Licensjakt på järv möjligt

Naturvårdsverket har fastställt en förvaltningsplan, inventeringsresultat och miniminivåer för järv och snart är arbetet med att regionalisera rovdjursförvaltningen klart. Det öppnar upp för möjligheten att ha licensjakt på järv, skriver verket i ett pressmeddelande.

– Under 2015 kommer Naturvårdsverket påbörja en översyn för att se om det är möjligt med licensjakt på järv. Det har aldrig tidigare varit licensjakt på järv i Sverige. Naturvårdsverket behöver dessutom ta fram föreskrifter för licensjakt på järv för att kunna överlämna rätten att fatta beslut om licensjakt till länsstyrelsen, säger Martin Påhlman, enhetschef på Naturvårdsverket, i pressmeddelandet.
Enligt inventeringsresultat från förra vintern är stammen stabil och består av omkring 647 individer. Det minsta antal för gynnsam bevarandestatus är 600 järvar och dessa fördelas regionalt för att sätta miniminivåer.

Ger utrymme för regional förvaltning
– Miniminivåerna kommer att ses över minst vart tredje år och allt eftersom järv sprider sig kan miniminivåerna justeras. Naturvårdsverket gör bedömningen att för att tillgodose de politiska målen för rovdjursförvaltningen är det bäst att besluta om miniminivåer som är så låga som möjligt utan att gynnsam bevarandestatus för rovdjuren äventyras. Det ger utrymme för länsstyrelsen att besluta om regional förvaltningen utifrån de förutsättningar som finns i länen, säger Martin Påhlman.