Licensjakt på varg överklagas

Licensjakten på 30 vargar överklagas av Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden (WWF) och Svenska Rovdjursföreningen.

Överklagandet har lämnats in till Förvaltningsrätten för att stoppa Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på 30 vargar i februari i länen Dalarna, Värmland och Örebro. 

– Vargjakten har upprepat ifrågasatts av EU-kommissionen, stoppats av svensk domstol och gång efter gång kritiserats av forskare som pekar på att fler vargar behövs om stammen ska överleva på sikt. Trots detta envisas regeringen en fjärde gång med att försöka driva igenom en licensjakt, något som i förlängningen syftar till ohållbart låga nivåer på vargstammen. Detta ger oss inget annat val är att åter överklaga frågan i svensk domstol, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

Licensjakt inte motiverat
Problemen med vargangrepp är inte så stora att det motiverar licensjakt, anser de tre aktörerna som överklagat.

– Vi är ytterst förvånade över att regeringen genom Naturvårdsverket går på konfrontation mot både EU och svensk lagstiftning och speciellt som motivationen för licensjakten är ytterst svag, kommenterar Tom Arnbom, rovdjursexpert på WWF, i pressmeddelandet