– Det kan inte vara rimligt att jägare och markägare bara ska utgöra en åttondel av delegationerna, säger Per Wanström, generalsekreterare för Jägarnas Riksförbund.
– Det kan inte vara rimligt att jägare och markägare bara ska utgöra en åttondel av delegationerna, säger Per Wanström, generalsekreterare för Jägarnas Riksförbund.

Litet inflytande för jägarna i länens vilt- och rovdjursförvaltning

Nu har regeringen beslutat om de nya viltförvaltningsdelegationerna, som ska finnas i alla län. De ska besluta om länsstrategier för all viltförvaltning – även rovdjuren. Jägarkåren får marginellt inflytande – en post av totalt 16 i vissa län.

Beslutet togs vid regeringens sammanträde torsdagen den 10 december.
– De nya delegationerna ersätter viltvårdsnämnderna och ska vara igång från och med 1 februari. Det blir brett sammansatta grupper där jägarna får en plats, berättar Ruona Burman, kansliråd vid miljödepartementet.
De övriga platserna kommer att tas av markägare, representanter för brukarnäringen, exempelvis arrendatorer, naturvårdare, skogsnäringen, friluftsintressena, näringsliv och turism och trafiksäkerhetsarbete.

Specialist på illegal jakt
– Det ska också finnas en representant som är specialist på illegal jakt och som polisen utser. Dessutom ska fem politiker sitta i varje delegation, liksom representanter för fäbodbruk, yrkesfiske och rennäringen i de län det finns sådan. Plus landshövdingen, förstås, säger Rouna Burman.
Delegationerna ska ta beslut om övergripande länsstrategier när det gäller all viltförvaltning. Där kommer rovdjuren att ingå.
– När Maria Norrfalks älgutredning är färdigbehandlad kan älgförvalningen också komma att bli delegationernas ansvar, säger Ruona Burman.
Ges beslutsrätt om rovdjuren
Delegationerna ersätter både de nuvarande viltvårdsnämnderna och regionala rovdjursgrupperna. Till skillnad från tidigare nämnder och grupper kommer viltförvaltningsdelegationerna inte enbart vara rådgivande, utan beslutande.
Beslutet är ett led i regeringens politik att förbättra förvaltningen av rovdjuren med regionalt ansvar och lokalt inflytande.
– Besluten ska fattas närmare människorna som är berörda. Det skapar en större acceptans för utvecklingen av livskraftiga rovdjursstammar i landet, säger miljöminister Andreas Carlgren i pressmeddelandet från regeringskansliet.
Här är pressmeddelandet:
http://www.regeringen.se/sb/d/12418/a/136910

JRF-ledningen vill riva upp beslutet

Ledningen för Jägarnas Riksförbund är mycket kritisk till beslutet om de nya viltförvaltningsdelegationerna. Nästa vecka blir det ett krismöte med företrädare för jordbruks- och miljödepartementet för att påpeka bristerna i beslutet.

– Det kan inte vara rimligt att jägare och markägare bara ska utgöra en åttondel av delegationerna. Vi kommer att jobba för att beslutet rivs upp, säger JRF:s generalsekreterare Per Wanström.
Han menar att regeringen gått längre i sitt beslut än uppdraget var från riksdagen.
– Vi är positiva till lokal förvaltning, men när riksdagen beslutade om propositionen den 21 oktober handlade det bara om att delegationerna skulle få beslutanderätt i rovdjursfrågorna, säger Per Wanström.

Krismöte med departementen
Han har fått tid för en akut sittning med representanter för jordbruks- och miljödepartementet onsdagen den 16 december för att påtala bristerna.
– Jag har redan pratat med enskilda riksdagspolitiker som är förskräckta och säger att de inte hade inte hade fått vetskap att beslutet skulle bli så här, säger Per Wanström.
Det genomfördes aldrig någon remissomgång i det här fallet och det förvånar Per Wanström.
– Hade vi sett de här förslagen hade vi naturligtvis reagerat. Jag har inte hört någonting från Jägareförbundet, men jag kan inte tänka mig att de heller är nöjda med beslutet, säger Per Wanström.