Locket på om hotad vargturism

Turistföretaget Nordic Safari i Västmanland har överklagat beslutet om vargjakt i länet, eftersom verksamheten skulle hotas av licensjakten i vinter. Men det kan i praktiken handla om en väldigt blygsam verksamhet för cirka tio vargturister, enligt företagets inrapporterade omsättning.

Nordic Safari arrangerar vargsafari i Färnareviret. Om jakt får ske i reviret innebär det i praktiken att företagets intäkter skjuts bort, har företagets ägare deklarerat i Vestmanlands Läns Tidning (VLT). Men reportern skärskådade inte hur stor företagets verksamhet är, eller satte det i relation till vad samhället och de vargdrabbade har för kostnader på grund av vargarna.
Nordic Safari tar 2 750 kronor per person för aktiviteten. Enligt VLT skulle vargsafari stå för 50 procent av intäkterna. Men till Svensk Jakt säger innehavaren Lars Gabrielsson att procentsatsen är något lägre.
Enligt Svensk jakt omsatte Nordic Safari 2014 en summa i intervallet 50 000-99 000 kr. Intäkterna för att få titta på varg skulle då motsvara 20 000-40 000 kr. Antalet betalande turister kan då pendla mellan sju till 14 personer. När Svenskt Jakt vill få klarhet i situationen vill inte företagets ägare längre kommentera sitt överklagande.
Det är Naturvårdsverket som ska ta ställning till överklagandet.