Foto: Mostphotos Resultatet från den senaste inventeringen visar att det finns omkring 1 417 lodjur i landet. Därmed ligger populationsnivån långt över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är 870 djur.

Lodjursjakten: Minskad tilldelning i södra Sverige

27 lodjur får fällas i södra förvaltningsområdet under licensjakten 2024 – mindre än en tredjedel av tilldelningen förra året. I Kalmar får sex djur skjutas jämfört med 32 förra säsongen och i Östergötland är kvoten fyra lodjur jämfört med fjolårets 28.

Tilldelning lodjur 2024 (2023 inom parantes)

Södermanland: – (-)
Östergötland: 4 (28)
Jönköping: 9 (17)
Kronoberg: 8 (9)
Kalmar: 6 (32)
Gotland: – (-)
Blekinge: – (-)
Skåne: – (-)
Halland: – (-)

Summa: 27 (86)
Källa: Länsstyrelserna

Sedan tidigare har länsstyrelserna i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet meddelats. Där får 83 lodjur fällas, en ökning med fem djur sedan 2023.

Drastisk minskning

Men i det södra förvaltningsområdet, där tilldelningen nu är offentliggjord, har en drastisk minskning skett från 86 lodjur 2023 till 27 i år.

I Södermanland, Blekinge, Skåne, Halland och på Gotland sker ingen jakt, vilket inte innebär någon förändring från föregående år.

Oförändrad kvot

Av länen där jakt bedrivs är det bara i Kronoberg, där åtta djur får fällas, som kvoten i stort sett lämnats oförändrad. I Östergötland, Jönköping och Kalmar där den sammanlagda tilldelningen 2023 var 77 lodjur är årets tilldelning 19 djur.

I det norra rovdjursförvaltningsområdet kommer beslutet om tilldelning under licensjakten på lodjur att meddelas senare.