Lojaktsbeslutet ska överklagas

Länsstyrelsen i Värmland tänker överklaga Naturvårdsverkets omdiskuterade beslut att sätta ett tak på 30 lodjur inför årets lojakt i det mellansvenska rovdjursförvaltningsområdet.

Lars Furuholm, rovdjursansvarig på länsstyrelsen, anser att det är länsstyrelserna själva ska få bestämma tilldelningen, i enlighet med med riksdagens beslut om lokal förvaltning.
– Annars tror jag att vi tappar i trovärdighet, säger Furholm till Radio P4 Jämtland.
Samtidigt kräver samtliga länsordförande i Jägareförbundet att Naturvårdsverkets beslut omprövas.
Enligt Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd, togs beslutet vid ett telefonmöte, där besvikelsen, men också beslutsamheten, var stor.

Inte politikens syfte
– Jag tror att man gör ett stort fel att man bara läser lagtexter och inte kontrollerar andemeningen med rovdjurspolitiken. Förmodligen finns det också många tjänstemän som inte delar politikernas intentioner och därmed har en tendens att driva en egen linje, säger Torbjörn Lövbom till Svensk Jakt.
Förbundsordförande Torsten Mörner säger att omprövning av lojaktsbeslutet bara är ett första steg.
– Sedan ska vi ta kontakt med miljöminister Andreas Carlgren, generaldirektör Maria Ågren på Naturvårdsverket och den pågående rovdjursutredningen. Vi ska klargöra vilka stora brister det finns i rovdjursförvaltningen. Och det är mycket som inte fungerar idag, säger Mörner till förbundets tidning.