Sten Bergheden (m) i mitten tillsammans med poliserna Lennart Andersson till vänster och Daniel Norlander till höger.
Foto: Moderaterna Sten Bergheden (m) i mitten tillsammans med poliserna Lennart Andersson till vänster och Daniel Norlander till höger.

Lovar snabbare vapenlicenser

Riksdagsledamöterna Sten Bergheden (m) och Ellen Juntti (m) besökte Polisen i Västra Götaland för att diskutera handläggningstider för vapenlicenser.

Hos Polisen i Västra Götaland handläggs omkring 15 000 vapenärenden varje år och i hela regionen finns nästan 80 000 vapenägare.
Polisen i Västra Götaland har haft problem med underbemanning och med styrning av arbetet med vapenlicenser, men nu har de tagit krafttag för att komma tillrätta med detta. Bland annat har det gjorts nyanställningar och omorganisationer och i dag börjar handläggningstiderna komma ner mot två månader.

Målet är mellan en vecka och en månads väntetid
Målsättningen är att man bara ska behöva vänta mellan en vecka och en månad. Under mötet framkom att handläggningstiderna skulle kunna minskas mer om man handlade mer på digital väg och att ansökningarna i större utsträckning var korrekt ifyllda. 
– Det var ett mycket bra besök som visade att man nu också vid polisen i Västra Götaland har tagit tag i problemen med de oacceptabelt långa handläggningstiderna. De hade dessutom många bra förslag på hur politiken och polisens arbete ytterligare skulle kunna underlätta beslutsprocessen. Jag kommer att följa upp mötet med fler kontakter så att jag ser att arbetet lyckas och faller väl ut för vapenägarna och för handläggningstiderna, säger Sten Bergheden (m) i ett pressmeddelande.
– Mötet var bra och gav oss politiker nya ideér på vad som också kan underlätta ärendehanteringen. Och omorganisationen kommer säkert att ge goda resultat, säger Ellen Juntti (m) i pressmeddelandet.