LRF vill att lagar och regler för utfodring av vilt ändras så att man kommer till rätta med de skador som orsakas av vildsvin.
Foto: smishonja / Shutterstock.com LRF vill att lagar och regler för utfodring av vilt ändras så att man kommer till rätta med de skador som orsakas av vildsvin.

LRF laddar om i vildsvinsfrågan

Vill ha regler för utfodring av vildsvin

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) vill att regeringen ska ändra lagen och införa regler för storskalig utfodring av vilt, skriver Dagens Nyheter.

I dag orsakar vildsvin skador på jordbruket för mångmiljon belopp varje år, och dessutom utgör de en stor risk för trafikolyckor. Det beräknas finnas 200 000 vildsvin i Sverige, och man räknar med att stammen har fördubblats inom tre år, trots att jakten på vildsvin är omfattande.
Många jägare anlägger foderplatser för att locka till sig vildsvin, för att lättare kunna jaga dem. Under 2013 utfodrades vilt med 132 700 ton foder, till ett värde av 340 miljoner kronor.
– Utfodringen sker av två skäl. Dels för att djuren ska gynnas i allmänhet, må bra och få stora kullar, dels för att dra ihop och koncentrera vilt inför jakt, säger Anders Wetterin, jakt och viltexpert på Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, till Dagens Nyheter.

Orsakar skador för 660 miljoner per år

Det är dock inte bara fördelar med utfodringen. Den gör dessutom att vildsvinen koncentreras till vissa områden där de riskerar att orsaka stora skador för jordbrukare. Skadorna beräknas kosta 660 miljoner kronor per år. LRF vill därför se skärpta lagar och regler för hur utfodring av vilt ska ske.
– Vi menar att man måste kunna villkora det, till exempel när det gäller vilka foder som får användas samt även mängder och metoder, säger Anders Wetterin till Dagens Nyheter.
I höstas föreslog regeringen att det skulle införas ett generellt förbund mot utfodring av vilt, men stoppades av Miljö- och jordbruksutskottet.
– Vi vill inte ha ett förbud, men regler. Ungefär som att det i Sverige är tillåtet att köra bil, men inte utan körkort och trafikförsäkring, säger Anders Wetterin till Dagens Nyheter.

Här är LRFs nya förslag i korthet:
• Skadlig utfodring kan hindras eller reduceras till acceptabel nivå genom att det föreskrivs hur utfodringen ska gå till.
• Enbart klövviltutfodring ska villkoras eftersom det i huvudsak är utfodring av klövvilt som medför skador i jord-och skogsbruk.
• Regeringen bör inte detaljreglera fodermedel, metoder med mera. De praktiska detaljerna bör utarbetas av Naturvårdsverket.
• Det ska finnas en möjlighet att endast i enskilt fall förbjuda utfodring i ett mindre område, i fall där allvarlig skada uppstår. Detta som en ”säkerhetsventil” vid uppenbart missbruk av utfodring.

Hela förslaget finns som pdf här.