LRF-protest mot hövding

Relationen mellan LRF Västra Götaland och länsstyrelsen i länet är allt annat än bra. Bland annat på grund av nekad skyddsjakt på varg. Följden av detta är att LRF som en markering inte bjuder in landshövding Lars Bäckström till vårens stämma, skriver tidningen Lantbruk & Skogsland.

Landshövding Lars Bäckström har varit en stående gäst på LRF Västra Götalands stämma de senaste tre åren, men eftersom de är besvikna på hur länsstyrelsen tar allt mindre hänsyn till de gröna näringarna väljer de att inte bjuda in honom igen.
– Bristen på helhetssyn är förödande för vår bransch. Jag tror att detta är ett allmänt samhällsproblem och inte bara något som sker i Västra Götaland. Jag har varit regionordförande i LRF i åtta år och börjar känna mig oerhört frustrerad, säger Paul Christensson till Lantbruk & Skogsland.
Nästa år kommer stämman att gästas av Helena Jonsson, förbundsordförande för LRF, i stället för landshövdingen.