Hur många vargar som innebär gynnsam bevarandestatus ska avgöras av riksdagen, anser LRF-basen Helena Jonsson.
Hur många vargar som innebär gynnsam bevarandestatus ska avgöras av riksdagen, anser LRF-basen Helena Jonsson.

LRF välkomnar vargkommittéförslag

LRF-basen hoppas att den större delen av förslagen från Vargkommittén snabbt förs in i den kommande rovdjurspropositionen. Men det är fel att inte politikerna beslutar om hur många vargar som innebär gynnsam bevarandestatus, anser Helena Jonsson.

– LRF välkomnar att de flesta förslagen i betänkandet signalerar det som LRF länge hävdat, nämligen att numer är rovdjurspolitik inte enbart ett bevarandeprojekt. Det handlar i högre grad om att ta hänsyn till människor och deras oro och frustration, och att hantera svåra ekonomiska förluster. Vi kan konstatera att en del av Egardts förslag till politik, beslut och åtgärder helt går på LRF:s linje, säger LRF-basen Helena Jonsson i ett pressmeddelande.

Förslaget om att besluta om toleransnivåer för rovdjursskador är en viktig milstolpe, tycker hon.

Ännu enklare för att få skyddsjakt
– Det innebär förutsägbarhet och begriplighet för vanliga människor. Peter Egardt har föreslagit viss förenkling av skyddsjaktbeslut men här menar LRF att ytterligare förenkling behövs. Inget skyddsjaktärende får bli en långbänk, kommenterar Helena Jonsson.

LRF säger däremot nej förslaget att Naturvårdsverket ska besluta om vad som är gynnsam bevarandestatus för rovdjuren.

Riksdagen ska avgöra vargantalet
– Begreppet gynnsam bevarandestatus är ett juridiskt begrepp i EU:s art- och habitatdirektiv, som uttrycker en ambitionsnivå för rovdjursförvaltning. Det är ingen myndighetsuppgift att uttrycka vad Sverige har som ambition. Det är politik och ska beslutas av riksdagen, fastslår Helena Jonsson.

– LRF säger nej till en separat rovdjursförordning. Rovdjur är vilt och ska som allt annat vilt regleras i jaktlag och jaktförordning, helt skild från miljöbalken, tillägger hon.