Johan Hultberg, moderat riksdagsledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, frågar inrikesministern i en interpellation om hur handläggningstiderna för vapenlicenserna ska kunna kortas ned.
Foto: Moderaterna Johan Hultberg, moderat riksdagsledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, frågar inrikesministern i en interpellation om hur handläggningstiderna för vapenlicenserna ska kunna kortas ned.

M-fråga om vapenlicenser

I morgon kommer riksdagsledamot Johan Hultberg (M), Miljö- och jordbruksutskottet, i en interpellation fråga inrikesminister Anders Ygeman (S) hur handläggningen av vapenlicenser ska kunna förkortas.

Johan Hultberg, moderat riksdagsledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, har skrivit en interpellation riktad till inrikesminister Anders Ygeman (S). Denna kommer att tas upp i Riksdagens kammare under fredagen och handlar om hur handläggningstiden av vapenlicenser ska kunna bli kortare.

”Misslyckas med att hålla tiderna”
”Polisen har på många håll i landet och dessvärre också under lång tid misslyckats med att handlägga vapenlicensärenden inom 30 dagar, vilket är den tid som Justitieombudsmannen slagit fast som rimlig för behandling av en komplett ansökan. Variationerna i handläggningstid har förvisso varit stora mellan de olika länspolismyndigheterna, och flera myndigheter har på senare år lyckats korta handläggningstiderna rejält. Generellt har dock handläggningstiderna varit alldeles för långa och är så fortsatt på många håll”, skriver Johan Hultberg (M).

Får svara på tre frågor
I interpellationen riktas tre frågor till Anders Ygeman (S):
• När bedömer statsrådet att det digitala ansökningsförfarandet kan vara på plats och tas i bruk?
• Hur ställer sig statsrådet till förslaget om att inrätta en ny viltmyndighet och att även ge denna i uppdrag att handlägga ansökningar om vapenlicenser?
• Vilka åtgärder, utöver de ovan nämnda, avser statsrådet att vidta för att korta handläggstiderna för vapenlicens så att handläggningstiden i normalfallet inte överstiger 30 dagar?