Norrbotten får den största andelen årliga järvföryngringar med 36 kullar när miniminivån för järvstammen bestämts. Målet är minst 600 järvar i Sverige även i fortsättningen, enligt Naturvårdsverket.
Foto: Shutterstock Norrbotten får den största andelen årliga järvföryngringar med 36 kullar när miniminivån för järvstammen bestämts. Målet är minst 600 järvar i Sverige även i fortsättningen, enligt Naturvårdsverket.

Målet är minst 600 järvar i Sverige

För att järvpopulationen ska ha gynnsam bevarandestatus har det åter satts som mål att ha minst 600 järvar i Sverige. Det har Naturvårdsverket bestämt. Norrbotten, Västerbotten och Jämtland får ta den största andelen av antalet årliga järvkullar med 36, 21, respektive 29 föryngringar.

Målet för det minsta antalet jävar som ska finnas i de berörda länen gäller fem år framåt.
– Det är glädjande att se att det skett en viss spridning av järvstammen söderut. På sikt kan det innebära att stammen kan minskas i renskötselområdet, vilket skulle bidra till att minska skadorna på rennäringen, säger Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.
– Att jobba med miniminivåer är en viktig del av rovdjursförvaltningen. Det ger oss en siffra på det lägsta antalet järvar som måste finnas på regional nivå för att vi ska ha en livskraftig järvstam, tillägger Marcus Öhman.

Börjat sprida sig söderut
Att järvstammen börjat sprida sig geografiskt mot skogslandet inom och utanför renskötselområdet gör att det gjorts en höjning av miniminivån i det mellersta rovdjursförvaltningsområde. Det har resulterat en motsvarande minskning av nivån i norra rovdjursförvaltningsområdet när järvföryngringarna fördelats mellan länen.
Den länsvisa fördelningen av antalet järvföryngringarna som Naturvårdsverket beslutat om är samma siffror som länsstyrelserna haft som förslag.

96 järvföryngringar fördelade
Totalt är det 96 årliga järvkullar som fördelats.
• Norra rovdjursförvaltningsområdet ska ha 89 föryngringar. Norrbotten får 36 Västerbotten 21, Västernorrland tre och Jämtland 29.
• Mellersta rovdjursförvaltningsområdet har sju föryngringar. Dalarna för fyra, Gävleborg två och Värmland en.
Att Jämtland lyckades får en lägre andel av järvbördan skrev Jakt & Jägare om här:

Samma mål som tidigare
Mininivån på 600 järvar har funnits även tidigare och nu förnyats för ytterligare fem år.
I november förra året gjordes en bedömning att Sverige har uppåt 680 järvar.
Det låg till grund för den första licensjakten på järv. Licenskvoten var på 15 järvar inom delar av Jämtland. Men den historiska jakten blev ett misslyckande. Ingen järv fälldes.