Manifestation mot rovdjurspolitiken

En manifestation mot den förda rovdjurspolitiken kommer att hållas den 24 mars på en rad platser runt om i landet. Det är den nybildade intressegruppen Act som på flera orter, bland annat i Stockholm, Karlskoga, Hagfors och Ockelbo, kommer att protesterar mot rovdjurspolitiken.

Gruppen bildades så sent som i oktober förra året och består av personer spridda över hela landet med skiftande bakgrund. Gemensamt är att man vänder sig mot den förda rovdjurspolitiken.
En av platserna där en demonstration ska hållas är Hagfors i Värmland och Benny Lindroth från Munkfors är demonstrationsgeneral.
– Vi måste få en ändring av rovdjurspolitiken. Vi har så mycket varg i Värmland att inte går längre. Vargen kommer allt närmare samhällena. Förra veckan hade vi sju vargar en kilometer från Munkfors centrum, säger Benny Lindroth

Demonstrerar i flera län
Förutom Hagfors planeras demonstrationer i Karlskoga, Ockelbo och Stockholm. Även i Småland och Västmanland kommer troligen demonstrationer mot rovdjurspolitiken att hållas.
– I Stockholm demonstrerar vi vid Mynttorget utanför riksdagen och alla är välkomna. Det enda vi sagt är att deltagarna inte ska uppträder i jaktkläder utan vanliga civila kläder. Vill någon ta med sig sin hund så går det också bra, säger Åke Siikavaara, som håller i arrangemanget i Stockholm.

JRF-medlemmar deltar
Jägarnas Riksförbunds styrelse är positiv till att distrikt och avdelningar inom förbundet deltar i manifestationen eftersom kraven till stora delar stämmer väl med förbundets syn.
Det första och mest självklara kravet är att människans intresse måste gå före rovdjurens.
För övrigt vill man att en oberoende och komplett konsekvensanalys av de Svenska rovviltsstammarnas sociala och ekonomiska påverkan på de drabbade ska genomföras.
• Att man på landsbygden ska kunna bedriva kommersiell, social, kulturell eller fritidsmässig verksamhet utan att påverkas av rovdjur.
• Att varg ska få jagas inom synhåll från mänsklig boning eller inhägnade tamdjur, samt vid angrepp eller misstänkt förestående angrepp på frigående tamdjur. Detta ska betraktas som en rättighet och inte en kriminell handling.
• Att skador och ekonomiskt bortfall och merarbete, som orsakats på grund av rovdjurspolitiken, ska ersättas av staten fullt ut.