Mårdhunden på frammarsch

Svenska myndigheter och jägarorganisationerna konstaterar nu att mårdhunden etablerat sig i norra Sverige. Det innebär ett hot mot den svenska faunan, som måste tas på allvar.
– Vi måste få fram en handlingsplan nu, det här har diskuterats länge, säger Owe Geibrink, länsjaktvårdskonsulent i Norrbotten, till Norrbottens-Kuriren.

Mårdhunden härstammar från Asien. Den planterades och farmades i Ryssland och har nu spritt sig.

Mårdhunden är en predator av rang, då den effektivt rensar marker från fågelägg och fågelungar. Den förökar sig också mycket effektivt. Honor kan få upp till arton ungar i kullen.

I Finland har mårdhunden funnits länge, och utgör nu ett stort problem. En miljon individer finns i vårt östra grannland. På 1990-talet utbröt rabies bland mårdhundarna.

– Finnarna tog till storsläggan. Man släppte från flygplan ned små paket med strykninpreparerat foder och dräpte ut allt. Den brända jordens taktik, berättar Owe Geibrink för Norrbottens-Kuriren.

”Glöm bärplockning i skogen”

Owe Geibrink är orolig över utvecklingen.

– Får vi in sjukdomar som rabies och dvärgbandmask vilken går på lungorna, då är det kört. Då kan vi glömma att till exempel plocka och äta bär från skogen. Jovisst, i dag är det lugnt men det behövs bara det första fallet, säger Geibrink.

I Danmark har mårdhundar kommit via Tyskland. Här har man inte mycket till övers för djuren. Avlönade jägare patrullerar konsekvent områden där mårdhundar finns. De avlivas sedan med hjälp av gas i gryten.

Lena Bondestad, handläggare på naturvårdsenheten på länsstyrelsen i Norrbotten, säger att det är en nationell fråga och vill avvakta ett förslag till en nationell förvaltningsplan.

Det blev ingen plan

– Det är på gång ett förslag som skulle ha lagts fram nu i november, men av någon anledning blev det inte så. Det här är en nationell fråga som rör hela landet och vi vill gärna ha lite vägledning, säger Lena Bondestad till Norrbottens-Kuriren.

Under 2006 gjordes en insats av länsstyrelsen, där Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och jägare var inkopplade. Aktionen gick ut på att försöka avliva den första konstaterade föryngringen i Sverige, som höll till på det fågelrika Haparanda-Sandskär.

13 djur avlivades, 12 av dem var ungar och en var en vuxen hane. I april i år avlivades även två vuxna djur, varav en hona med ett stort antal foster i magen.

Mårdhundar kvar ändå

Enligt Lena Bondestad finns det fortfarande kvar mårdhund i området. Indikationer visar också att en stam är under uppbyggnad i Tornedalen.

Lena Bondestad menar att frågan om mårdhundarna ska tas på allvar och tycker att jägarorganisationerna måste vara med och satsa kraft på frågan.

Hur staten ska hantera hotet från mårdhundarna vill hon dock inte spekulera i.

– Det handlar förstås om resurser. De insatser som skulle kunna vara aktuella är att sätta ut fällor och att avlöna dem som avlivar djuren. Och framför allt är det Norrbotten och Västerbotten som är intressanta eftersom det är lättast för djuren att ta sig över dit, säger Lena Bondestad till Norrbottens-Kuriren.

Fakta om mårdhunden

http://www.jagarnasriksforbund.se/page22197.php