Jens Frank tycker att det är omdömeslöst att sprida uppgifter om vargbeståndet innan forskarnas sammanställning av fakta är slutförd.
Foto: Shutterstock & privat Jens Frank tycker att det är omdömeslöst att sprida uppgifter om vargbeståndet innan forskarnas sammanställning av fakta är slutförd.

Media sprider osäkra varguppgifter

Varginventeringen är inte klar, beräkningsarbetet pågår och det är olyckligt om felaktiga siffror sprids. Det anser Jens Frank, föreståndare vid SLU-Viltskadecenter, som är kritisk mot mediebevakningen.

Delar av jaktpressen har rapporterat att 395 vargar och 39,5 familjegrupper har påträffats under vinterns varginventering. Uppgifterna, som ska ha bekräftats vid utvärderingsmöten med personal från länsstyrelserna och Naturvårdsverket, har fått stor spridning på sociala medier.

Överhängande risk
Men Jens Frank, föreståndare vid SLU-Viltskadecenter, vänder sig mot spridningen av uppgifterna och kallar agerandet för ”omdömeslöst”.
– Att gå ut med siffror innan arbetet är klart gör ju ingen människa glad eftersom det finns en överhängande risk för att de kommer att behöva justeras, säger han och tillägger:
– Felaktig information väcker starka känslor och oroar i onödan.

Samarbete i Norden
För närvarande pågår arbetet med att värdera uppgifterna avseende individer och revir, något som sker i samarbete mellan svenska och norska forskare.
– Många revir är ju gränsöverskridande, vi måste gruppera reviren och avgöra hur de ska delas mellan länderna. Annars är det lätt att dubbelräkna. Mot Finland har vi inga revir, annars hade vi gjort likadant där.
När kan arbetet vara klart?
– Den första juni har Naturvårdsverket fastställt siffrorna, först då kan vi gå ut med korrekt information.