Färre vapen lämnades in i år jämfört med 2013.
Foto: Mostphotos Färre vapen lämnades in i år jämfört med 2013.

Mest gamla jaktvapen i vapenamnestin

12 000 vapen har lämnats in till polisen

Den största enskilda kategorin vapen som lämnades in under den tillfälliga vapenamnestin i våras var jaktvapen, det vill säga samma typ av vapen som vid amnestin för fem år sedan.

Totalt 12 000 vapen lämnades till polisen under den tillfälliga vapenamnestin mellan den 1 februari och 30 april.
– Vi är nöjda. Vi har fått in vapen som vi tidigare inte visste var de fanns, vem som hade dem, hur de förvarades eller att de över huvud taget existerade. Det är positivt att de nu är borta från samhället, säger Joakim Norenhag, Polisens projektledare till Aktuell Säkerhet.
Den enskilt största kategorin vapen var jaktvapen, men över 3 500 enhandsvapen har också lämnats in. Enstaka vapen kan med säkerhet kopplas till den kriminella världen, men det kan bli fler när den tekniska undersökningen är klar.

Färre än förra gången
Precis som under den förra vapenamnestin, 2013, lämnades flest vapen in i storstadsregionerna. Polisregion Syd toppar statistiken, följt av region Väst och på tredje plats Stockholm.
Däremot var det färre vapen som lämnades in i år jämfört med för fem år sedan, då polisen tog hand om 15 000 vapen. Under den första vapenamnestin, 1993, var motsvarande siffra 17 000 och 2007 lämnades 13 000 vapen in.
– Det kan vara så att de föregående amnestierna har rensat upp bland de vapen som i störst utsträckning lämnas in under en amnesti, det vill säga gamla jaktvapen som dyker upp i dödsbon, säger Joakim Norenhag.