– Det har aldrig funnits i min tankevärld att lägga ett skattekrav på den nivån, säger Andreas Carlgren om den chockartade straffskatten för blyammunition som Kemikalieinspektionen vill införa. Miljöministern tänker inte införa blyskatten, berättar han för Jakt & Jägare.
Foto: Victor Brott – Det har aldrig funnits i min tankevärld att lägga ett skattekrav på den nivån, säger Andreas Carlgren om den chockartade straffskatten för blyammunition som Kemikalieinspektionen vill införa. Miljöministern tänker inte införa blyskatten, berättar han för Jakt & Jägare.

Miljöministern stoppar blyskatt för skyttar

Sveriges cirka 500 000 jägare och skyttar kan andas ut. Miljöminister Andreas Carlgren tänker inte en införa en blyskatt på ammunition, som Kemikalieinspektionen föreslår. I stället ska jägarkåren och skytterörelsen minska blyanvändningen på frivillig väg.

Till exempel skulle skatten ha inneburit att en 22-LR-patron skulle bli fem gånger dyrare. En ask luftgevärskulor för cirka 40 kronor skulle i sin tur kosta 200 kronor i blyskatt. Inga blyfria alternativ finns i dessa två fall och blyskatten skulle bli ett dråpslag mot främst ungdomar, som vill utöva skytte eller börja med jakt.

Både jägarna och skyttarna har protesterat kraftigt sedan Jakt & Jägare skrev om den chockartade straffskatten.

Orimligt resultat

Det var miljödepartementet som gav Kemikalieinspektionen ett uppdrag att föreslå ekonomiska styrmedel för att öka övergången till blyfri ammunition. För miljöministern blev resultatet orimligt.

– Det har aldrig funnits i min tankevärld att lägga ett skattekrav på den nivån, säger Andreas Carlgren till Jakt & Jägare.

– Det är viktigt att klargöra att man inte ska använda skatter på det sättet och det nu gäller att hitta andra vägar för att få fram blyfria alternativ, tillägger han.

Miljöministern har själv valt att kontakta Jakt & Jägare för att meddela att blyskatten för ammunition inte kommer att införas.

o Innebär det att det tills vidare inte heller blir några andra ekonomiska styrmedel?

– Det ligger i jägarorganisationernas och skytterörelsens händer hur de kan göra frivilliga insatser för att snabba på övergången, svarar centerpolitikern Andreas Carlgren, som dagen före diskuterat frågan med partikamraten och jordbruksministern Eskil Erlandsson.

Viltfond används för arbetet

– Enligt Eskil Erlandsson kommer en viltfond att användas för att lägga in åtgärder för att titta på mer miljövänliga alternativ, förklarar miljöministern.

Redan när den borgerliga regeringen förra året slopade totalförbudet mot blyammunition stod det klart att jägarorganisationerna ska verka för att blyfria alternativ används så långt som möjligt.

– Nu har vi även ett fördrag på gång med skytterörelsen där de ska minska användningen av bly och öka övergången till alternativ, kommenterar Andreas Carlgren.

– När det gäller det totala användandet av bly i samhället står ammunition för den absolut största delen, säger han.

o Men konsekvensutredningen av blyförbudet visade ju att bly i fast form finns kvar i kulor och hagel och därmed inte sprids vidare ut i naturen särskilt mycket.

– Det var det som bekräftade att vi kunde ändra kurs efter den socialdemokratiska regeringen och stoppa totalförbudet mot ammunition, svarar Andreas Carlgren.

Men pressen på landets skyttar och jägare att i möjligaste mån gå över till alternativammunition, eller att börja använda miljökulfång på skjutbanor, finns alltså kvar.