Samiska intressen vänder sig mot varg i renbetesland. Men samebyarnas överklagan avslogs av förvaltningsrätten i Stockholm.
Foto: Mostphotos Samiska intressen vänder sig mot varg i renbetesland. Men samebyarnas överklagan avslogs av förvaltningsrätten i Stockholm.

Miniminivå för varg gäller på samisk mark

Tre samebyar i Jämtland överklagade Naturvårdsverkets beslut om miniminivå för varg. Nu har förvaltningsrätten i Stockholm sagt sitt och avslår överklagan.

I Maj 2019 fastslog Naturvårdsverket att miniminivån för varg i Jämtland ska vara en föryngring på tio vargar. Beslutet överklagades av Tåssåsens, Mittådalens och Handödalens samebyar. De invände att en fast vargföryngring innebär stora skador för rennäringen och ett större behov av skyddsjakt på varg och därmed ökande kostnader.

EU:s regler avgörande
Naturvårdsverket å sin sida hävdade att Sverige måste leva upp till EU:s krav på bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet och att det faktum att det redan fanns vargar i området talade för att en föryngring borde fastställas.
Förvaltningsrätten i Stockholm går på samma linje och avslår överklagandet. I ett pressmeddelande skriver chefsrådmannen att rätten inte ifrågasätter svårigheterna som vargnärvaron ger upphov till. Dessutom, menar han, kommer inte fler vargar att finnas i det aktuella området då Naturvårdsverkets beslut genomförs.

Inga ytterligare vargar
– Samtidigt innebär det här beslutet inte att fler vargar tillkom utan endast att man bekräftade den dåvarande förekomsten. Samebyarna har därför inte gjort sannolikt att det är det här beslutet som har orsakat skadorna, säger Håkan Åberg, chefsrådman.