Foto: Mostphotos Förbudet mot bly vid våtmark träder i kraft den 16 februari och det råder enighet om åsikten att det kommer att få en mycket stor negativ påverkan på jaktens villkor.

Minister om blyförbud: ”Effekterna ska minimeras”

Liberalernas klimat- och miljöminister, Romina Pourmokhtari, konstaterar att blyhagelförbudet kommer att ha stor påverkan på svenska jägare. Samtidigt påpekar hon att ”regeringen undersöker möjligheterna att minimera de negativa effekterna”.

Det riksdagsledamoten Daniel Bäckström (C) som har ställt en skriftlig fråga till klimat- och miljöminister, Romina Pourmokhtari, om regeringens inställning till EU-förbudet mot blyhagel intill våtmark.

Nya reglerna

Han skriver:

”Delar statsrådet tidigare regerings bedömning att effekten av de nya reglerna i princip blir densamma som det svenska förbud vi redan har och, om så inte är fallet, när kan vi förvänta oss att de nya skärpta svenska regelverken är klara, inklusive råd och riktlinjer för hur jägare ska tänka kring användandet av alternativhagel och hur effektiva skottens verkan är?”

I sitt svar nämner Romina Pourmokhtari att regeringskansliet för närvarande analyserar hur det svenska förbudet ska anpassas till det nya EU-förbudet.

”Stor tilltro”

Därefter skriver Pourmokhtari att hon har ”stor tilltro till att den svenska jägarkåren är noga med att följa gällande regler. Jag förstår därför att många jägare och sportskyttar nu oroar sig över vad det nya förbudet kommer att innebära”.  Hon understryker att regeringen undersöker hur de negativa effekterna för jägare och sportskyttar ska minimeras och att:

”Regeringen avser att ge ansvariga myndigheter uppdrag som syftar till att underlätta för dessa grupper.”

Berörda jägare

Avslutningsvis klargör ministern vilken typ av hjälp berörda jägare kan räkna med:

”Det kan handla om att se till att det finns bra information om var det nya förbudet gäller och inte. Det kan också handla om att utifrån svenska förhållanden utreda lämpliga åtgärder avseende de jaktvapen som, på grund av risk för personskador eller av djurskyddsskäl, inte skulle vara lämpliga att använda med blyfri ammunition.”