Foto: Regeringskansliet Landsbygdsminister Peter Kullgren, till vänster, under en bergsvandring i österrikiska alperna tillsammans med minsterkollegan Norbert Totschnig.

Ministermötet i Österrike – ompröva skyddstatusen för varg

19 000 vargar i EU och en årlig ökning på 30 procent. Efter ministermötet i går i Österrike då Peter Kullgren (KD) deltog presenteras förslag om att skyddsstatusen för stora köttätare enligt habitatdirektivet bör omprövas.

Som Jakt & Jägare rapporterat om genomfördes i går ett möte i Österrike mellan landsbygdsminister Peter Kullgren och hans österrikiske kollega Norbert Totschnig.

19 000 vargar

I ett dokument som formulerades efter mötet konstateras inledningsvis att det finns 19 000 vargar i EU:s 27 medlemsstater och att den årliga ökningen bedöms vara 30 procent.

Sedan fastslås två hårda punkter. Den första gäller att skyddsstatusen för stora köttätare, enligt habitatdirektivet, ska omprövas. Man vill flytta vargen från bilaga 4 till bilaga 5 i direktivet och utvärdera den nuvarande lagstiftningens lämplighet och vilka effekter den har på biologisk mångfald. Dessutom vill ministrarna ta fram undantag från de strikta skyddsreglerna i särskilt vargdrabbade områden.

– Vår ambition är att man ska ha de verktyg som finns tillgängliga för att ha en bra förvaltning av rovdjursstammarna, eller vargen som det gäller nu. Det är ingen ny ståndpunkt för Sverige. Detta visar att fler tycker som vi, dokumentet ska ses som ett första steg, något som gör att vi kan söka ett bredare stöd, säger Peter Kullgren till Jakt & Jägare.

Dna och teknik

Den andra punken berör informationsutbyte och, övervakning och teknik. De båda ministrarna vill bland annat att en europeisk arbetsgrupp, med representanter från medlemsländer som delar synen på varg, ska inrättas.

– Det stämmer, vi talade om samarbete med grunden i bland annat dna-teknik. Vi vill ha kontroll på stammarna och då är kunskap grunden. Vi vet att det finns flera medlemsländer som tycker så här. Nu har vi formaliserat ståndpunkterna, krokat arm och ökat möjligheten att påverka andra.

Hur kommer det sig att ni bara var två ministrar som deltog? Varför just din österrikiske kollega?

– Vi har haft liknande ingångsvärden som Österrike. Den senaste tiden har problematiken ökat i alperna där det förekommer mycket fäboddrift.  Man tvingas jobba på ett helt annat sätt med boskapen och ekonomin blir lidande. Efter den här säsongen med lösdrift saknas 900 får och nästan lika många är konstaterat vargdödade.

– Sedan är det så att Sverige faktiskt nämns som en förebild i Österrike, jag fick många frågor från österrikisk media om hur vi gör. Vi har möjlighet till skyddsjakt och viss licensjakt. Vi kanske inte tycker att det räcker, men vi ligger före och jag och regeringen har föreslagit ytterligare åtgärder.

I dokumentet lyfts speciellt att varg påverkar turismen negativt, men ibland talar vargentusiaster om rovdjurssafari som en framtida näring, är det ett feltänk?

– Efter att just ha vandrat i alperna har jag full förståelse för lantbruksperspektivet att det är svårt att stängsla in i den terrängen. Men stängslen som står där och inte minst vakthundar påverkar turismen, avspärrningar och hägn har inte varit en tradionell syn i alperna. Numera är det skyltar om att man inte ska gå nära och inte får vandra med hund och det sker incidenter. En schweizisk fårbonde som var med berättade om att herdehundar som ofta är ganska skarpa har hamnat i konflikt med människor och andra hundar.

– Och så är det ju ett faktum att de betande djuren gör en jätteinsats för biologisk mångfald och att det inte ska växa igen i markerna, det är samma som hemma.

Har Sverige också en fördel jämfört med många andra länder då vargstammen ska regleras i och med att en stor del av befolkningen jagar här?

– Jag vet inte riktigt hur det ser ut med antal jägare i Österrike, men det var många som ville prata jakt med mig. Dessvärre har jag inte hunnit komma ut än den här säsongen, men jag följde bockpremiären noga och fick retsamma bilder från jaktkamraterna. Men snart är det dags för mig också.