Att de som löser statligt jaktkort blivit färre, samtidigt som fler tar jägarexamen är ingen missnöjesyttring, enligt en studie. Information och påminnelser ska främst få fler nyblivna jägare att betala för det årliga statliga jaktkortet.
Foto: Shutterstock.com Att de som löser statligt jaktkort blivit färre, samtidigt som fler tar jägarexamen är ingen missnöjesyttring, enligt en studie. Information och påminnelser ska främst få fler nyblivna jägare att betala för det årliga statliga jaktkortet.

Minskat antal jaktkort ingen protest

Att allt färre jägare löser jaktkort kan inte ses som en protest mot till exempel rovdjurspolitiken. Det handlar snarare om glömska hos nya grupper av jägare som jagar oregelbundet.

– Lösningen är att underlätta för de som jagar oregelbundet och inte varje år. Därför föreslår vi dels att alla som tar jägarexamen informeras om avgiften, dels att de som tidigare löst jaktkort får en påminnelse var tredje år, säger professor Göran Ericsson på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Studie på uppdrag av verket
På uppdrag av Naturvårdsverket har han varit med och undersökt varför antalet statliga jaktkort minskat med cirka 20 000 på en tioårsperiod, samtidigt som de som tar jägarexamen ökat från cirka 6 500 till 10 000 nya jägare årligen.
Jaktkortsavgiften är på 300 kronor årligen. Jaktkortet är obligatoriskt för alla som deltar i jakt och pengarna går till Viltvårdsfonden, som i sin tur bland annat finansierar forskning och de två jägarorganisationernas arbete med olika viltvårdsfrågor.

Brevfrågor till jägare
Undersökningen gjordes bland annat med hjälp av brevfrågor till totalt 2 000 personer och frågeformulär med 869 jägarexamenselever.
Studien finns att läsa här:
SLU-forskarna föreslår även att Naturvårdsverket, som sköter det statliga jaktkortet, sänder extra utskick av jaktkortsaviseringar till dem som avlagt godkänt teoriprov och minst ett praktiskt prov i jägarexamen samt att verket utökar aviseringarna till de som redan löser jaktkort.
– Flera av åtgärderna som forskarna föreslår planerar vi att införa. Faktum är att vi redan börjat arbeta med en del av de administrativa åtgärderna som forskarna föreslår och de förändringarna börjar gälla redan vid årsskiftet samt inför nästa jaktår, kommenterar Daniel Bladh, vid Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.