FOTO: ROBERT NYHOLM/MOSTPHOTOS Jakten är en livsstil för många människor både i Sverige och Finland. En trend är att allt fler kvinnor engagerar sig.

Antalet aktiva jägare stabilt i Finland

I Finland finns nu drygt 300 000 aktiva jägare, av dem är nio procent kvinnor. Det sammanlagda antalet är färre än förra året men ligger på medelvärdet för de senaste tio åren.

Det är Finlands viltcentrals tidning Jägaren som rapporterar om hur jägarkåren i landet har utvecklats genom åren.

Enligt den senaste sammanräkningen löste 307 155 jägare jaktkort 2021 – nio procent av dem var kvinnor.

Färre än förra året

Det är 3 000 färre än året dessförinnan, men antalet ligger i nivå med medelvärdet under de senaste tio åren

Under 2021 skrev också 7 282 blivande nya jägare jägarexamen, vilket var 44 stycken färre än 2020. Av dem var 5146 män och 2136 kvinnor, och trenden är tydlig – andelen kvinnor ökar varje år.

Fler kvinnor jagar

Så sent som i början av 00-talet var det bara omkring 9 000 kvinnor som betalade jaktvårdsavgiften i Finland. Sedan dess har den årliga tillväxten legat på ungefär 1 000 kvinnor och i fjol löste 28 610 kvinnor jaktkort. 

Slutligen finns det i Finland fler jägare i de stora åldersklasserna än i de yngre, vilket delvis förklarar förändringarna i antalet jägare.