LRF Sydost vill bland annat att LRF omgående tar initiativ för att få till en nationell handlingsplan för att kraftigt minska vildsvinsstammen.
Foto: Shutterstock LRF Sydost vill bland annat att LRF omgående tar initiativ för att få till en nationell handlingsplan för att kraftigt minska vildsvinsstammen.

Missnöje i LRF-leden över vildsvinen

Hela 9 av 22 motioner på LRF Sydosts stämma i tisdags handlade om vildsvin. Trots att styrelsen tyckte att de flesta av motionerna skulle avslås kommer det att bli många vildsvinskrav att behandla för riksförbundsstämman.

Den enda av vildsvinsmotionerna som styrelsen föreslog skulle bifallas var kravet att LRF omgående tar initiativ för att få till en nationell handlingsplan för att kraftigt minska vildsvinsstammen, rapporterar Land Lantbruk.

”Det måste till radikala grepp”
– Allt som vi gjort tidigare för att minska vildsvinsstammen har inte gjort någon skillnad. Nu måste det till radikala grepp. Det finns inga konsumenter som är beredda att betala för de extra kostnader vi får för att producera livsmedel, sa motionären Thomas Magnusson, Mellersta Kinnevalds LRF.
Regionstämman nöjde sig inte med styrelsen förklaring till varför de inte ville skicka resten av motionerna vidare till riksstämman, det vill säga att LRF redan jobbar med att minska vildsvinens skadeverkningar.

”Läget är ohållbart”
I stället blev det en intensiv debatt där talarlistan snabbt fylldes på med missnöjda medlemmar. En av dem var Stefan Runesson, Bergunda LRF, som sa:
– Det är ett ohållbart läge. Det måste bli ett förenklat regelverk för fällor, trikinproverna måste bli kostnadsfria, jakttiden med hund måste förlängas. Det är alldeles för tillkrånglat nu.
Eftersom stämman inte gick på LRF Sydosts styrelses linje kommer det att bli många vildsvinskrav att behandla för riksförbundsstämman den 21–22 maj.