Svenska Dreverklubbens styrelse avser att löpande informera medlemmarna om händelseutvecklingen.
Foto: Mostphotos Svenska Dreverklubbens styrelse avser att löpande informera medlemmarna om händelseutvecklingen.

Misstänkt förskingring i Dreverklubben

Svenska Dreverklubbens centralstyrelse gjorde förra veckan en polisanmälan om misstänkt förskingring och trolöshet mot huvudman, efter att man han hade upptäckt att betydande belopp av klubbens medel saknas.

I ett pressmeddelande på rasklubbens webbplats skriver ordförande Magnus Enocson bland annat:
”I samband med att klubben skall föra över en stor del av sitt kapital från en bank till en annan fattas misstanke om ekonomiska oegentligheter. Efter att ha inhämtat ytterligare information från den ena banken stärks denna misstanke ytterligare. Det visar sig att upprepade uttag från kontot har gjorts mellan år 2015-2018 och kontot är idag helt tömt på tillgångar.”

Fingerade årsbesked
Magnus Enocson förklarar också att fingerade årsbesked har lämnats till klubben och dess medlemmar.
Det råder ingen omedelbar fara för klubbens fortlevnad. Likviditeten är stabil och verksamheten kan fortsätta enligt plan, skriver Enocson.
Styrelsen avser att löpande informera medlemmarna om händelseutvecklingen, ”i den mån det är möjligt med hänsyn till pågående polisärende”. Däremot kommer styrelsen inte att kommentera den misstänkta förskingringen till media.

Turbulens i klubben
Sedan årsstämman i juni förra året har det varit turbulens i Svenska Dreverklubben. Centralstyrelsen var efter fyra månader beredd att avgå i protest mot den då nya ordföranden.
Till slut avgick i stället ordföranden och den 1 december hölls en extra årsstämma under vilken Magnus Enocson valdes till ordförande.