Foto: Mostphotos Födelseåret ska vara mindre avgörande för möjligheten att jag ensam. Det anser riksdagsledamoten Lars Beckman som motionerar för sänkt ålder.

Moderat motion om sänkt ålder för ensamjakt

Jakt på egen hand bör tillåtas från det år någon fyller 16. Det anser riksdagsledamoten Lars Beckman (M) som lyfter förslaget i en riksdagsmotion.

Lars Beckman poängterar att jakt har funnits sedan mänskligheten var ung. I dag tycker han att den svenska jägarkåren fyller en viktig naturvårdande funktion och nämner bland annat de stora insatserna som jägarna gjort för att bekämpa afrikansk svinpest.

Av misstro

Tyvärr, menar han, uppskattas inte jägarkåren alltid efter förtjänst i samhällsdebatten och möts ibland av misstro. Grunden, tycker Lars Beckman, bör i stället vara att myndigheter som bestämmer angående vapen- och jaktfrågor utgår ”från att de legala vapenägarna oavsett om det är skyttar eller jägare har ett gott uppsåt”.

Ändra lag

Inom andra samhällsområden kan en 16-åring ”vidta åtgärder som har långtgående effekter”. Därför föreslår Lars Beckman riksdagen att ändra lagstiftningen så att någon med jägarexamen som har fyllt 16 år får jaga på egen hand i stället för som i dag enbart i samband med uppsiktsjakt.