Moderater positiva till nya vargfria renbeten

Moderata dalariksdagsmännen Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin är positiva till att Idre nya sameby flyttar sina renbetesmarker söderut.
– Då kan det bli ett argument för att inte ha varg i området. Det skulle innebära en liten lindring av situationen i ett område som har ett hårt rovdjurstryck, säger Ulf Berg.
Han och Carl-Oskar Bohlin vill också att de kommande licensjakterna inriktas på att ta bort hela revir istället för att enstaka strövargar skjuts.

Idre nya sameby har, som vi rapporterat här på Jakt & Jägare, hittat nya områden för renbeten längre söderut i norra Dalarna. Ett stort område norr, öster och väster om Mora innehåller bra renbete. Problemet är förekomsten av varg. Samerna utgår ifrån att samhället ”åtgärdar saken”. Bland markägare och jägare i området höjs positiva röster då man hoppas att renarnas inmarsch kan innebära att man slipper vargen.

Nya inkomster 
Nu skriver Ulf Berg, Avesta, och Carl-Oskar Bohlin, Borlänge, i ett pressmeddelande att de ställer sig positiva till utökat renbetesområde. Dels för samerna, men för markägarna, som får nya inkomster.
Berg och Bohlin har också jägarpolitiska avsikter med sin motion.
– Oavsett om man gör det här området till renskötselområde, så anser jag att det måste tas bort revir i Dalarna. Vargstammen måste spridas över en mycket större areal än vad som är fallet i dag. Man måste i sammanhanget tänka på att Dalarna har ett hårt tryck av andra rovdjur också, säger Ulf Berg.

För stora konflikter 
Däremot ska renskötselområdet fortsätta vara fredat från vargföryngringar, anser han. Det innebär för stora konflikter att tillåta bofasta vargar bland renarna.
Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin tycker också att licensjakten ska utformas så att man tillåter jakt på hela revir i områden där rovdjurstrycket är stort och där befolkningen upplever problem med vargar. De har skrivit en motion till riksdagen med det budskapet.
– För Dalarnas del medför det inga förändringar om man behåller alla revir utan istället skjuter enskilda strövargar, säger Ulf Berg.
Berg och Bohlin vill också att inplantering av varg i möjligaste mån undviks i Dalarna.
Du kan läsa hela motionen på länken nedan.
Länk