Molstaberg driver frågan om den nekade skyddsjakten på vargarna i Sjundareviret vidare till Kammarrätten.
Foto: Molstabergs säteri Molstaberg driver frågan om den nekade skyddsjakten på vargarna i Sjundareviret vidare till Kammarrätten.

Molstabergs vargproblem till Kammarrätten

Gården Molstaberg, söder om Nykvarn i Södermanland, överklagar den nekade skyddsjakt på vargarna i Sjundareviret till Kammarrätten.

Cirka 60 får vargdödades vid två attacker i maj. Molstaberg i Södertälje kommun kan vara den gård som drabbats hårdast av vargangrepp.
Angrepp har pågått sedan 2015. SVT har lagt ut en sammanställning och film över vargangreppen här:
Att gården nekats skyddsjakt beror på att länsstyrelsen hittat brister i stängslingen vid fårhagarna vid inspektionen efter vargattackerna i maj.
Enligt Förvaltningsrätten i Luleå var det rätt att neka skyddsjakt på grund av att det saknades stängselskydd på några ställen.

Driver frågan till Kammarrätten
Det innebär att Molstaberg driver frågan vidare till Kammarrätten.
– Skyddsjakt är sista utvägen och i det här fallet fanns det andra lämpliga lösningar. Det fanns brister i stängslet som innebar att vargarna kunde promenera rakt in i hagarna. Det är inte tillräckligt bra skydd för att kunna bevilja skyddsjakt, säger Göran Åström, miljödirektör på länsstyrelsen i Stockholm till SVT Nyheter.

Stängselbristerna stämmer inte
Fårägarna på Molstaberg invänder att stängslet som låg ner och eltråden som plockades bort var en följd av att man höll på att sätta upp nya rovdjursavvisande stängsel. Grinden var öppen några timmar efter angreppet när länsstyrelsens besiktningsman var på plats, men inte vid själva angreppet.
Dessutom ifrågasätter fårägarna länsstyrelsens bedömning och hävdar att vargen inte nödvändigtvis har kommit in på gården på de platser där stängslingen varit bristfällig.

Tackat nej till olika åtgärder
Länsstyrelsen har erbjudit gården hjälp. Men Molstaberg har tackat nej, till exempel när det gäller akutstängsel eftersom de har kunnat skada djuren.
– När det är en så stor gård som Molstaberg, med runt 1 000 djur, är det en enorm arbetsinsats med exempelvis nattfållor. Du behöver hundar för att driva in fåren på kvällarna och sedan ska du driva ut fåren på morgnarna också, säger fårägaren Johan Lundgren på Molstaberg till SVT.
Han ser ingen annan utväg än att skjuta vargarna. Beskedet om nekad skyddsjakt gjorde att det togs ett beslut att lägga ned fårskötseln på gården.