Jägare på nattlig jakt på sommaren för att freda grödorna mot vildsvin. För att komma till skott i mörkret har han ett mörkersikte på studsaren.
Foto: Peter Ekeström Jägare på nattlig jakt på sommaren för att freda grödorna mot vildsvin. För att komma till skott i mörkret har han ett mörkersikte på studsaren.

Mörkersikten tillåtna vid vildsvinsjakt

Regeringen har i dag beslutat att jaktmedel som elektronisk bildförstärkare, elektronisk bildomvandlare, värmekamera eller rörlig belysning i nära anslutning till jaktvapnet tillåts vid vildsvinsjakt.

– Vi är naturligtvis jätteglada över regeringens beslut. Jägarnas Riksförbund har jobbat länge med frågan och det känns bra att äntligen komma i mål, kommenterar JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson.
I dag är det endast tillåtet att använda de aktuella jaktmedlen efter enskilda beslut av länsstyrelsen. Men eftersom vildsvin generellt är nattaktiva, och det är tillåtet att jaga dem även på natten under allmän jakttid, blir jakten mer effektiv om det är tillåtet att använda nattriktmedel, värmemörkersikten och rörlig belysning. Regeringen har dock beslutat att värmemörkersikten endast får användas vid jakt i öppen terräng eller vid åtelplatser.

Skadorna förväntas minska
Landsbygdsminister Jennie Nilsson säger i ett pressmeddelande att hon hoppas att beslutet leder till att fler vildsvin än i dag kommer att kunna skjutas, och att skador orsakade av vildsvin förväntas minska.
– Förändringen kommer att innebära att det blir enklare för jägarna att jaga vildsvin. Dessutom minskar byråkratin för länsstyrelserna som nu slipper alla ansökningar, sammanfattar Solveig Larsson nöjt.
Ändringarna i jaktförordningen träder i kraft den 15 maj 2019.