Foto: Mostphotos Fjälljakten är en höjdpunkt för många jägare som ofta reser långt för att uppleva den. Genom regeljusteringar hoppas länsstyrelsen i Jämtland att förutsägbarheten ska öka för alla inblandade.

Myndighetsbeslut om småviltsjakt i Jämtlandsfjällen

Länsstyrelsen i Jämtland har fattat beslut om småviltsjakt och hundträning på renbetesfjällen. Till skillnaden mot tidigare gäller beslutet som längst i tre år och lottningen av jakt upphör.

Tidigare har besluten om upplåtelse av småviltsjakt på renbetesfjäll i Jämtland fattats varje år.

Till och med 2026

 Nu har länsstyrelsen fattat ett beslut som gäller tills vidare, men som längst till och med den 15 maj 2026. Orsaken är, enligt länsstyrelsen, att transparensen och förutsägbarheten nu kommer att öka för samtliga parter.

Ytterligare en förändring mot tidigare är att lottningen av jaktmarker upphör. Ett resultat av detta är att priset på dagkort för småviltjakt på renbetesfjäll blir detsamma i samtliga samebyar.

Stängs för träning

Liksom tidigare kan en sameby ansöka om avlysning av ett jaktområde och att det stängs för jaktträning med hund under en period. Den jägare som överträder villkoren i upplåtelsen kan få sitt jakttillstånd återkallat och dessutom inte få tillstånd för kommande jaktår beviljat.

Under jakt kommer länsstyrelsens naturbevakare att utföra tillsyn. Jägare ska som vanligt ta med sig: Id-kort, jägarexamen, statligt jaktkort, tränings- eller jakttillstånd, vapenlicens och eventuella införseltillstånd till Sverige.