Vargspillning. Hur en finsk-rysk vargtik kunnat få en valp förra året i reviret Svartedalen i Västra Götaland är ett mysterium. Tiken har hittills inte identifierats och är spårlöst försvunnen. Enda spåret är tikens nu årsgamla valp som upptäckts med hjälp av DNA-prov av spillningen.
Vargspillning. Hur en finsk-rysk vargtik kunnat få en valp förra året i reviret Svartedalen i Västra Götaland är ett mysterium. Tiken har hittills inte identifierats och är spårlöst försvunnen. Enda spåret är tikens nu årsgamla valp som upptäckts med hjälp av DNA-prov av spillningen.

Vargmystik i Västra Götaland

Årsgammal hanne från okänd finsk-rysk tik upptäckt

Idag kungjorde länsstyrelsen och Naturvårdsverket att det hittats en ”genetiskt viktig” varghanne i Västra Götaland. Det är en okänd tik med finskt-ryskt ursprung som fött hannen förra året. Tiken är spårlöst borta och hur tiken kommit ner till Västra Götaland, utan att upptäckas, och få en valp förra året är ett mysterium.

Det är den extra insamlingen av vargspillning som avslöjat varghannens existens i Svartedalen. DNA-analysen visar att det i reviret finns en hanne som ses som genetiskt värdefull.
I reviret finns även hannens far. Men den finsk-ryska tiken som fött valpen är ett mysterium.

Tiken spårlöst borta
”Modern, revirets tik, har inte hittats vare sig genom spårning eller genom spillningsinventeringen”, skriver länsstyrelsen på myndighetens webbsida.
– Vi har tidigare, redan 2016, hittat revirets far i området men har inte kunnat konstatera föryngring förrän nu, kommenterar Nelly Grönberg.
Hon är inventeringsansvarig på länsstyrelsen när det gäller stora rovdjur.

Invandrad vargtik som inte upptäckts
Varghannen är troligen född under förra året.
”Om den lyckas para sig inom den skandinaviska populationen kan gener föras in i vargstammen som är viktiga för att minska inaveln”, meddelar länsstyrelsen.
Den mest sannolika förklaringen är att det är en invandrad tik som hittills inte identifierats, skriver Naturvårdsverket om upptäckten av den årsgamla varghannen.
”Inget DNA eller andra observationer av den tiken har registrerats i Sverige eller Norge. Och inga andra avkommor efter den okända tiken har hittats än”, meddelar Naturvårdsverket.