"Det finns en utbredd oro för att vargen får fortsätta att livnära sig på tamdjur om inga åtgärder tas snarast", står det bland annat i namninsamlingen.
Foto: Shutterstock "Det finns en utbredd oro för att vargen får fortsätta att livnära sig på tamdjur om inga åtgärder tas snarast", står det bland annat i namninsamlingen.

Namninsamling för vargjakt i Borlänge

400 personer har hittills skrivit under en namninsamling för att den stoppade skyddsjakten på en varg – som har dödat en jakthund och katter samt uppträtt oskyggt mot människor i Borlänge – ska återupptas.

– Jag menar att det är en allvarlig skada att 4 000 människor lever under dessa förhållanden, och att vargen gjort vårt område till sitt revir. Jag är absolut ingen varghatare och lägger mig aldrig i debatten annars, men i detta fall krävs skyddsjakt, säger Sven-Erik Nylander, initiativtagare till namninsamlingen, till Dalarnas Tidningar.

Stoppades i måndags
Det är en vecka sedan länsstyrelsen i Dalarna, efter att ha fått in en ansökan från två jaktklubbar, beslutade om skyddsjakt på en varg som sedan i somras har gjort Borlängeborna mycket oroliga.
Vargen har jagat och tagit katter i trädgårdar, skadat en jakthund så illa att den dog och vid flera tillfällen befunnit sig på ett avstånd närmare än 30 meter från människor, bland annat skolbarn.
Trots det stoppade Förvaltningsrätten i Luleå skyddsjakten i måndags, sedan Svenska Rovdjursföreningen hade överklagat länsstyrelsens beslut.

Länsstyrelsen har yttrat sig
Länsstyrelsen har under veckan fått möjlighet att yttra sig i ärendet och lämnat ett förtydligande till förvaltningsrätten:
”Beslutet är grundat på att vargen har ett oönskat beteende. Länsstyrelsen vill framhålla att skyddsjakt används i förebyggande syfte för att minska risken för framtida skada. Denna varg har, som länsstyrelsen påtalat, ett olämpligt beteende och myndigheten vill med sitt beslut förhindra att någon incident sker om vargen fortsätter att röra sig vid hus i byn eller nära människor.”

”Ett onormalt beteende”
Dessutom har förvaltningsrätten fått ta emot namninsamlingen som startade i tisdags. När denna artikel skrivs har 394 personer, varav de allra flesta bor i Borlänge, skrivit under bland annat det här:
”Det är inte ett normalt beteende för varg att vistas bland människor och tamdjur i bostadsområden.
Det finns en utbredd oro för att vargen får fortsätta att livnära sig på tamdjur om inga åtgärder tas snarast. Många boende i området känner också obehag över att vistas utomhus, särskilt under dygnets mörka timmar.
Vi anser att en allvarlig skada redan föreligger då ett bostadsområde, med över fyra tusen boende, lever under dessa förhållanden på grund av en enda individs (varg) onormala beteende.”

Förvaltningsrätten i Luleå ska nu ta ställning till om skyddsjakten får återupptas eller inte.