Foto: Shutterstock Problemvargen har rört sig i byarna i Bollnästrakten och visat ett oskyggt beteende.

Närgångna vargtiken i Bollnäs skjuten

Tre timmar efter beslutet om skyddsjakt fälldes vargtiken utanför Bollnäs, enligt länsstyrelsen hade djuret normalt hull. Nu ska kroppen obduceras för att utröna om något fysiskt fel låg bakom vargens udda beteende.

Vargen som angrep en hund i Söräng utanför Bollnäs i lördags är avlivad. Strax efter det att länsstyrelsen fattade beslut om skyddsjakt åkte jaktledaren ut på en synobs utan att påträffa djuret.

Men efter tre timmar fälldes vargtiken av en passkytt.

Utplacerade passkyttar

– När jaktledaren inte fick tag på henne placerades passkyttar ut strategiskt och då dök hon upp, säger Simon Viklund, vilthandläggare på länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Vargens udda beteende, som bland annat har visat sig genom att hon har sökt sig till människor och varit mycket dagaktiv, har rest frågor om eventuella fysiska fel.

Inga tecken på sjukdom

Men enligt Simon Viklund fanns det inga synliga tecken på sjukdom.

– Nej, hon vägde 32,7 kilo och var vid gott hull. Men vi får se vad de säger hos SVA dit kroppen har skickats för obduktion, säger han.