Nästan 8 000 med i Våga vägra varg

Facebook-gruppen Våga vägra varg i Sverige växer starkt. Nu har sidan nästan 8 000 medlemmar.

I början av april hade gruppen 5 000 medlemmar. Då skrev personerna bakom sidan, Claes Bäck och Gunilla Grönvall, ett pressmeddelande som fick genomslag i en rad tidningar. Sedan dess har nya medlemmar strömmat till och när detta skrivs har Våga vägra varg 7 971 medlemmar på Facebook.

Jakthundarna viktiga
Syftet med gruppen är enligt Claes Bäck att ha en saklig, levande och modern debatt om vargen och de konsekvenser som påtvingas dem som ska leva med den. Jakten med drivande och ställande hundar en mycket viktig del för de felsta jägare i Sverige och får inte rubbas, menar Claes Bäck i ett pressmeddelande.

”Konstgjord vargodling”
”Staten bedriver idag en konstgjord vargodling på ett icke utrotningshotat djur med en till synes outsinlig kassa. Problemet med vargens återkomst håller på att växa alla drabbade över huvudet och ur händerna på staten. Den gynnsamma bevarandestatus (GYBS) vi ålagts att leva upp till enligt art- och habitatdirektivet är det ingen som kan bestämma ett antal på.
Det varierar mellan 10 och 450 beroende på vem man ska lyssna på.
Under tiden politikerna dividerar kring detta kommer föryngring efter föryngring och antalet revir i Sverige att öka lavinartat och pratet om inavel förefaller vara humbug”, skriver Claes Bäck.