Naturhistoriska riksmuseet får ansvaret för inventeringsarbetet när det gäller antalet fjällrävar i Sverige.
Foto: Shutterstock.com Naturhistoriska riksmuseet får ansvaret för inventeringsarbetet när det gäller antalet fjällrävar i Sverige.

Naturhistoriska tar över om fjällrävarna

Naturhistoriska riksmuseet har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att koordinera inventeringsarbetet i Sverige när det gäller de hotade fjällrävarna.

I september 2015 skrev statssekreterarna i Sverige och Norge under en avsiktsförklaring om en koordinerad förvaltning av den gemensamma skandinaviska fjällrävspopulationen.
Som ett led i detta arbete har en gemensam inventeringsmetodik arbetats fram, som börjat gälla från och med i år. Regionalt utförs arbetet i fält av länsstyrelsens personal.
– Koordinatorrollen för fjällrävsinventeringarna är nytt från och med i år. Naturvårdsverket har beslutat att Naturhistoriska riksmuseet blir den nationella koordinatorn för arbetet, säger Mirja Lindberget, ansvarig handläggare på Naturvårdsverket.

Ska även göra DNA-analyserna
Naturhistoriska riksmuseet kommer även att göra de DNA-analyser som inventeringen behöver.
– Vi ser därmed fördelar med att samla flera funktioner på ett och samma ställe, kommenterar Mirja Lindberget.
Årets inventering av fjällrävsföryngringar pågår 20 juni till 15 augusti. Inventeringen består av både vinter- och sommarkontroller av lyor.
Under vinterkontrollerna dokumenteras fjällrävars aktiviteter vid kända lyor. Dessa besöks sedan igen under sommaren för att registrera eventuell föryngring. Inventeringsresultatet för den skandinaviska fjällrävspopulationen kommer publiceras i december 2018. I

Tar fram ny omräkningsfaktor
– Utöver gemensam inventeringsmetodik satsas det även på ett nytt forskningsprojekt som ska ta fram en ny omräkningsfaktor för att beräkna antal djur i fjällrävspopulationen baserat på antal föryngringar, förklarar Mirja Lindberget.
Arbetet är ett samarbetsprojekt mellan Norskt Institutt for Naturforskning (NINA) och Stockholms universitet. Arbetet som finansieras av Miljødirektoratet och Naturvårdsverket beräknas vara klart 2019.