Efter en trög start har projektet som ska ge fler fjällrävar på Hardangervidda börjat leverera.
Foto: Shutterstock Efter en trög start har projektet som ska ge fler fjällrävar på Hardangervidda börjat leverera.

Bra år för fjällrävar på Hardangervidda

Tolv kullar med 76 fjällrävsvalpar har rapporterats in från Hardangervidda hittills i år. God tillgång på smågnagare och ett statligt avelsprogram för utplantering av ungar är två förklaringar till den positiva utvecklingen.

Under flera år har forskarna hoppats på att fjällrävsstammen på Hardangervidda i Norge ska stärkas. Under 1980-talet fanns det i princip inga fjällrävar på högfjällsplatån.
Men 2005 upprättades en avelsstation och sedan dess har valpar satts ut med målet att skapa ett livskraftigt bestånd.

Trögstartat program
Mellan 2013 och 2018 sattes 123 fjällrävsvalpar ut i området, men den positiva utvecklingen lät vänta på sig och förra året föddes bara sex kullar mot årets tolv.
Enligt norska Miljödirektoratets hemsida är en av förklaringarna till årets goda resultat att tillgången på smågnagare har varit god på Hardangervidda.
Dessutom har fjällrävarna möjlighet att äta pellets och på så vis få i sig extra energi.