Länsstyrelsen i Gävleborg avslår ansökningen om skyddsjakt på Ryssjö-vargarna och hänvisar till att använda skyddsväst på älghundarna, men det finns flera fall som visar att hundar kan skadas svårt eller dödas trots att de bär skyddsväst.
Länsstyrelsen i Gävleborg avslår ansökningen om skyddsjakt på Ryssjö-vargarna och hänvisar till att använda skyddsväst på älghundarna, men det finns flera fall som visar att hundar kan skadas svårt eller dödas trots att de bär skyddsväst.

Nej till jakt på Ryssjö-vargarna

Länsstyrelsen: ”Ha skyddsväst på jakthundarna”

Länsstyrelsen i Gävleborg avslår ansökningen om skyddsjakt på alla vargar i Ryssjöreviret, i norr i Gävle kommun och hänvisar till att sätta skyddsväst på älghundarna. Men det finns flera fall som visar att jakthundar har skadats svårt eller dödats i vargattacker, trots att hunden bar skyddsväst.

Nyligen dödades en gråhund i reviret när den ståndade älg. Vargattacken visar att löshundsjakt är omöjligt området. Det innebär att avskjutningsmålen i älgjakten inte kommer att uppnås. Älgbetesskadorna är redan oacceptabelt höga, enligt styrgruppen för älgskötselområdet.
Men länsstyrelsen anser att det inte räcker som argument för att skjuta bort vargarna.
”Det alltid finns en viss risk att släppa en hund inom ett vargrevir och vargarna inom Ryssjöreviret har hittills inte visat sig vara mer benägna att döda hundar än vargar inom andra revir”, skriver länsstyrelsen i avslagsbeslutet.

Hänvisar till skyddsvästar
I övrigt pekar myndigheten på att ha skyddsväst på älghunden och spåra av vid vägarna i närheten av de tilltänkta såtarna före älgjakten för att försöka se om det finns vargar i området.
Att vargvästar inte skyddar så bra har Jakt & Jägare till exempel skrivit om här:
Betten kan ge inre, dödliga skador även om vargtänderna går igenom västen. Jakt & Jägare rapporterade om det här: