Foto: Mari Edman I sitt beslut hänvisar länsstyrelsen bland annat till att Viltskadecenter rekommenderar rovdjursavvisande stängsel för att skydda tamdjur som får.

Nej till skyddsjakt på varg i Rättvik

Länsstyrelsen i Dalarna avslår en ansökan om skyddsjakt på en varg som har observerats nära hästar och andra djurbesättningar, gårdsplaner och gräsmattor i Söderås och intilliggande byar söder om Rättvik.

Rättvik Södra VVO och i Gärdsjö VVO ansökte den 22 juni om skyddsjakt på vargen eftersom de upplever att den utgör en risk för skada och fara för person och tamdjur.

Länsstyrelsen gör en annan bedömning, då inga skador på tamdjur i området har kommit till länsstyrelsens kännedom. Inte heller anser myndigheten att ”det beetende som vargen har uppvisat i förhållande till människor i detta ärende kan betraktas som ett oskyggt beteende”.

Det länsstyrelsen har fått kännedom om är observationer av en ensam varg i området den 5–6 juni och den 15 juni, vilka har kontrollerats. Dessutom har bilder från viltkameror på vargen inlämnats till myndigheten.

Rekommenderar förebyggande åtgärder

I sitt beslut, som togs i går, motiverar länsstyrelsen avslaget med bland annat:

”I dagsläget finns det inget som tyder på att denna vargindivid är mer skadebenägen än andra och att det därför finns förhöjd risk för angrepp. För att skyddsjakt ska kunna beviljas krävs en skadeproblematik som inte går att lösa på något mindre ingripande sätt än genom skyddsjakt. Ett sådant sätt kan vara förebyggande åtgärder som till exempel rovdjursavvisande stängsel.”

Eftersom vinterns inventering inte visade att det finns något etablerat vargrevir i området, skriver länsstyrelsen också att det kan handla om en vandringsvarg.