– Jägareförbundets förslag riskerar att bli en ren straffavgift på licensområdena, invänder Solveig Larsson, ordförande i Jägarnas Riksförbund.
– Jägareförbundets förslag riskerar att bli en ren straffavgift på licensområdena, invänder Solveig Larsson, ordförande i Jägarnas Riksförbund.

”Nej till straffavgift för älgjägare”

En engångsavgift på 5 000 kronor samt en årlig registreringsavgift på 1 500 kronor för varje licensområde. Det föreslår Jägareförbundet (SJF) i ett remissvar till Naturvårdsverket om de allmänna råden för älgförvaltningsområdena.
– Det riskerar att bli en ren straffavgift på licensområdena, kommenterar Solveig Larsson, ordförande i Jägarnas Riksförbund.

Enligt SJF:s remissvar vill förbundet att det i det nya systemet ska tas ut en engångsavgift på 5 000 kronor och sedan en årlig avgift på 1 500 kronor. Istället vill förbundet att fällavgifterna hålls låga.
På så sätt menar SJF att det blir lättare att förutse hur stora intäkterna kommer att bli samtidigt som det skapas ”…ett incitament för samverkan.”

Tvingas in i systemet
Det är något som många mindre markägare, som idag inte ingår i ett älgskötselområde, uppfattar som att man försöker tvinga in i dem i det nya systemet.
Solveig Larsson är ordförande i Jägarnas Riksförbund, som är ute på älgjakt, säger så här från älgskogen om förslaget.
– Vår ståndpunkt är att vi ska hålla ner alla avgifter så mycket som möjligt. Man får anpassa munnen efter matsäcken. Räcker inte pengarna får man skjuta till medel från viltvårdsfonden och dra ner på rovdjursforskningen som finansieras den vägen, säger hon.
Jägareförbundet anser vidare att det endast är jakträttshavaren som ska samtycka till om ett jaktområde ska ingå i ett älgskötselområde. Uppstår det tvist om vem som har jakträtt på ett område menar SJF att det är allmän domstol som ska avgöra tvisten och inte länsstyrelsen.