Tillträdande ordförande i Jägarnas Riksförbunds Blekinge-distrikt Nils-Birger Andersson, till vänster, tar emot ordförandeklubban från avgående ordförande Urban Vamstad.
Tillträdande ordförande i Jägarnas Riksförbunds Blekinge-distrikt Nils-Birger Andersson, till vänster, tar emot ordförandeklubban från avgående ordförande Urban Vamstad.

Nils-Birger Andersson ny JRF-bas i Blekinge

Efter elva år som ordförande i Jägarnas Riksförbunds Blekingedistrikt avgick Urban Vamstad vid årsmötet. Till ny ordförande valdes en känd Ronneby-profil, den alltid glada ”fixaren”, Nils-Birger Andersson. Liksom Urban Vamstad har han varit verksam inom förbundets styrelser redan på 70-talet.

Det har hänt mycket jaktpolitiskt under de senaste tio åren, konstaterar Urban Vamstad.

– Klimatet har gått från hård konfrontation med verbal pajkastning och starka känslor till en mer beräknande konstruktiv hållning. Jag tror att både jägare, viltstammen, markägare och myndigheter har vunnit på att parterna söker lösningar, säger Urban Vamstad.

Rädda Blekinges älgstam

Jägarnas Riksförbund har till exempel sökt samverkan med Jägareförbundet i ett unikt projekt att rädda Blekinges älgstam. Det skedde i form av bred information till jägarkåren att inte fälla fler älgar än det antal som föds. Tidigare var det bara cirka 30 procent av älgstammen som hann upp i könsmogen ålder innan de sköts.

– Det har gett bra respons. Jägarna har ställt upp på ett fantastiskt sätt. De har betalat förmögenheter för sina jakträtter men nöjt sig med att nästan bara fälla kalvar under de tre år som projektet pågått, kommenterar Urban Vamstad.

Utan att älgstammen ökat nämnvärt i antal tidigare finns nu en mer reproduktiv älgstam som föder fler kalvar.

Tjurar med åtta-tolv taggar

– Det är inte ovanligt att man ser tjurar med åtta-tolv taggar. Länsstyrelsens flexibla beslut och skötselområdenas fasta ledningar har möjliggjort att vi på bara tre år kanske återställt vad vi fördärvat under tio år, tillägger Urban Vamstad.

– Det känns skönt att lämna ordförandeskapet i ett gynnsamt läge. Jag kvarstår tills vidare som förbundets talesman och allmän resurs åt styrelsen i länet.

– Tidigare har jag snackat jakt till 90 procent och jagat 10 procent. Nu skall jag vända på de siffrorna, avslutar den avgående JRF-basen i Blekinge.