Hittills visar inventeringen av vargstammen i Norge att det finns uppåt 96 vargar. Närmare hälften av dem finns även i Sverige.
Foto: Viltkamera Nina.no Hittills visar inventeringen av vargstammen i Norge att det finns uppåt 96 vargar. Närmare hälften av dem finns även i Sverige.

Norge har 86-96 vargar

Nästan hälften finns även i Sverige

I Norge finns i vinter 86-96 vargar, men nästan hälften av dem är även i Sverige. Det visar en preliminär rapport som slutfördes i slutet av januari.

Det är Högskolen i Innlandet som tar in rapporter om vargarna på uppdrag av Rovdata, som nu redovisar antalet.
Av vargarna vistas 50-53 enbart i Norge. Resten finns i gränstrakterna till Sverige.
Nya preliminära rapporter väntas 20 mars och 10 maj. Slutrapporten över Norges vargstatus kommer den 1 juni. Flertalet vargar har rapporterats från län som har vargzoner, endast tre individer i andra län.

Fem vargkullar finns i gränsrevir
Sex vargföryngringar har skett i helnorska revir. Fem kullar finns i gränsrevir.
Stortingets beståndsmål ligger på 4-6 vargföryngringar.
DNA finns på 69 av de norska vargarna. 15 vargar har DNA-registrering i Sverige. Elva av de 86-96 vargarna har registrerats som döda.
Vargräkningen fortsätter.
– Vi tar med tacksamhet emot uppgifter om spår och observationer, säger Jan Huseklepp Wilberg, vargansvarig vid Statens naturoppsyn, enligt Rovdata.