Varghannen på 42 kilo sövdes från helikopter den 14 november, sändarmärktes och kördes till Kongsvinger. Nu är den tillbaka i Kongsvinger efter en lång vandring med en tur in i Sverige.
Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet Varghannen på 42 kilo sövdes från helikopter den 14 november, sändarmärktes och kördes till Kongsvinger. Nu är den tillbaka i Kongsvinger efter en lång vandring med en tur in i Sverige.

Norsk flyttvarg åter i vargzonen

Den ”genetiskt viktiga” norska flyttvargen, som lämnat den norska vargzonen, är nu åter tillbaka i Kongsvinger-trakten. Varghannen anses viktigt för den skandinaviska vargstammen eftersom den har finsk-ryskt ursprung.

I november tog den från öst invandrade varghannen tre renar i Engerdal i Rendalen-området. Den sövdes från helikopter, sändarmärktes och kördes till Kongsvinger där den släpptes för att ingå i ”vargaveln” i den norska vargzonen. Men flyttvargen stannade inte och började en lång vandring.
Vargen är försedd med GPS-sändare som visar positionerna en gång per dag. På en karta från Miljödirektoratet i Norge visas hur vargen vandrat efter flytten.

På vandring även i Sverige
Den gick in i Dalarna i höjd med samhället Flisa i Norge. Den gick sedan tillbaka till Norge för att senare återvända till Sverige.
Vargen gjorde efter flytten till Kongsvinger även en lång vandring norrut till Rendalen, tillbaka mot området där den sövdes och sändarmärktes, men är sedan den 1 mars åter i Kongsvinger.
Efter flera attacker mot renar har det ansökts om skyddsjakt på vargen, vilket Miljödirektoratet inte beviljat.
– Under sin vandring har vargen inte uppehållit sig mer än 14 dagar i olika områden, kommenterar sektionsledare Knut Morten Vangen vid Miljödirektoratet. 

Hoppas vargen stannar
Nu hoppas Miljödirektoratet att flyttvargen ska stanna vid Kongsvinger i den vargzon där norska Stortinget bestämt att vargstammen ska uppehålla sig. Men Miljödirektoraten har ännu inte fått information att vargen slagit sig till ro och etablerat sig vid Kongsvinger-trakten.
– Men vi hoppas det ska ske under våren, säger Knut Morten Vangen.