Med den senaste flytten av ”en genetisk viktig” varghanne och en tik i Norge har det blivit kostnader på över 600 000 norska kronor för bland annat helikoptertransport. (Arkivbild)
Foto: Shutterstock Med den senaste flytten av ”en genetisk viktig” varghanne och en tik i Norge har det blivit kostnader på över 600 000 norska kronor för bland annat helikoptertransport. (Arkivbild)

Norsk vargflytt för 600 000 kronor

I Norge beslöt miljöminister Sveinung Rotevatn 2019 att den så kallade Elgå-vargen skulle flyttas. Den ansågs genetiskt viktig och myndigheterna ville förhindra att den skulle råka fällas under licensjakten.

I år blev en ny flytt aktuell. De sammanlagda kostnaderna har hittills blivit över 600 000 norska kronor, ungefär det samma i svenska kronor, enligt tidningen Östlendingen.

Saknade avtal med veterinär
Av summan 600 000 kronor är 400 000 kronor veterinärkostnader. Att summan blev 400 000 kronor beror på att det inte fanns något fast avtal med veterinär, upplyser miljöministern Rotevatn, från partiet Venstre, i ett skriftligt svar i riksdagen.
Det var flytten i januari i år, då Elgå-hannen och tiken han går med, flyttades från Deisjöreviret, som blev extra dyr.
Den första flytten i november 2019 kostade drygt 50 000 norska kronor.
I summan 600 000 kronor ingår helikoptertransport, upprättandet av en fältbas samt spårning.