Förslaget att Norge bara ska ha stora rovdjur som varg och björn i två nationalparker för att freda bland annat utmarksbetet för får mottas utan större entusiasm av två företrädare för naturbrukare.
Foto: Mostphotos Förslaget att Norge bara ska ha stora rovdjur som varg och björn i två nationalparker för att freda bland annat utmarksbetet för får mottas utan större entusiasm av två företrädare för naturbrukare.

Norska rovdjur endast i nationalparker?

Ska de stora norska rovdjuren endast få finnas i två nationalparker? Detta förslag diskuteras nu i Norge. Förslaget kommer från Reidar Almås, professor emeritus i bygdesociologi, och bonden Dagfinn Tortsveit.

Utspelet finns i Bondebladet.
Nationalparkerna skulle finnas i den nuvarande vargzonen längs med gränsen till Sverige samt vid gränsen mot Sverige i Nordnorge. 
Almås och Tortsveit har studerat ett antal kommuner med varg och björn. I samtliga fall har antalet betesdjur gått ned betydligt. Lodjur uppmärksammas inte så mycket i deras förslag. 
Duon föreslår bland annat att staten skulle kunna lösa in betesmarker i dessa nationalparker. 

Ska kunna skjuta rovdjur utanför parkerna
Rovdjur som rör sig utanför nationalparkerna skulle kunna fällas utan tillstånd men med anmälningsplikt.
Reidar Almås och Dagfinn Tortsveit skriver att internationellt sett är varken varg eller björn hotade arter, men att Norge enligt deras mening ändå bör ha dessa rovdjur.
Görs inget åt konflikten med rovdjuren minskar jaktmöjligheter och betesmarker och kulturbygder växer igen. Men i nationalparkerna skulle de stor rovdjuren kunna få ha företrädesrätt.

Föreslår bidrag för stängsel
De som vill driva betesnäring inom nationalparkerna bör få bidrag till hägn, föreslår duon. Det bör stimuleras fler näringar baserade på rovdjuren, tycker de.  Almås och Tortsveit tycker även att bidrag ska kunna ges till fler skolskjutsar och busslinjer. Dessutom bör det upprättas system som varnar för rovdjursattacker.
Men förslaget mottas inte positivt av Elisabeth Gjems, ordförande för Hedmark Bondelag, och Kjersti Hoff i Småbrukarlaget i Hedmark.
Det rapporterar Bondebladet här:

Skeptiska till förslaget
Ska nationalparkerna inhägnas? Vad ska göras med kringströvande rovdjur? Hur beter sig rovdjuren när bytesdjuren är slut inom nationalparkerna? Finns det några som kan tänka sig att bo i de föreslagna nationalparkerna? undrar de två kritikerna.
Elisabeth Gjems befarar att nationalparkerna kommer att fungera som uppfödningsområden för vargkullar som vargzonen gör idag.  En effektivare jakt kommer att kräva stora resurser.
Konflikten med rovdjuren innebär redan att allt fler norska bönder undviker att släppa ut djuren på så kallat utmarksbete och istället håller boskapen runt gården. Djuren betar då det foder de egentligen skulle ha till vintern, konstaterar Gjems och Hoff.