Den senaste månaden har antalet anmälda viltolyckor ökat med cirka 50 procent.
Foto: Thomas Möller / Mostphotos.com Den senaste månaden har antalet anmälda viltolyckor ökat med cirka 50 procent.

Nu blir viltolyckorna fler

Statistik från Älgskadefondsföreningen visar att antalet anmälda viltolyckor har ökat med cirka 50 procent under april månad.

En stor orsak till att viltolyckorna ökat med cirka 50 procent under april månad är att dräktiga älgkor och rådjursgetter stöter bort de ungar de fick förra året, så att de kan ta hand om de nya som föds. De bortstötta unga djuren vandrar då iväg och passerar ofta vägar och risken för olyckor ökar.
Under de första tre månaderna i år har cirka 15 procent fler viltolyckor rapporterats jämfört med samma tidsperiod under förra året. Olyckor med vildsvin och rådjur är de som ökat mest. Sammanlagt anmäldes 58 000 viltolyckor under 2015, vilket är 20 procent fler än 2015.